Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Brand 1, Grundlæggende, enkeltstående brandinstallationer

Kursusnummer: AMU210

Kursusbeskrivelse

Efter kurset kan deltageren udføre mindre og enkeltstående brandtekniske installationer (passive og aktive). Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til certificering af TVO-virksomheder. Deltageren får viden om Bygningsreglementets brandkrav og tilhørende vejledninger om præ-accepterede løsninger. Deltageren får viden om forskellige enkeltstående brandanlægstypers funktionalitet samt brandstrategi og brandteknisk teori, f.eks. brandtrekanten, brandforløb og brandspredning. Deltageren lærer at installere, idriftsætte, vedligeholde, fejlfinde og reparere mindre og enkeltstående brandtekniske elektriske installationer, herunder ABA (automatisk brandanlæg), AVA (automatisk varslingsanlæg, tone- og talevarsling), IVA (internt varslingsanlæg) AVS (automatisk vandsprinkleranlæg), og ARS (automatisk rumslukningsanlæg). Deltageren får en forståelse for Bygningsreglementets krav til dokumentation, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer.

Intro

Branche certifikatkursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for AMU-målgruppen, der ønsker at arbejde med enkeltstående brandtekniske installationer. Deltagerne forventes at have gennemført forberedelseskurset Tætning af installationsgennemføringer eller have tilsvarende kompetencer. Deltagerne forventes at kende til Bygningsreglementets krav til installationsgennemføringer og til El-sikkerhedsloven. Kurset indgår som godkendt uddannelse til at blive anerkendt som kvalificeret montør, jf. DBI-retningslinje 001 Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås for at modtage AMU-kursusbeviset.

Varighed

4 dage - Brand 1, Grundlæggende, enkeltstående brandinstallationer (49661).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Relaterede kurser

Kurset indgår i forløbet kvalificeret ABA-montør På DBI’s karriereveje kan du læse om de øvrige kurser der indgår i forløbet, og få inspiration til at styrke og udbygge dine kompetencer:Tryk her

Frederikshavn, DBI
Baldersvej 9
9900 Frederikshavn
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 134,00 pr. dag
(medlem)
DKK 134,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Frederikshavn, DBI
17. oktober 2023
4 dage
Kursusdatoer
17. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
18. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
19. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
20. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
21. november 2023
4 dage
Kursusdatoer
21. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
22. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
23. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
24. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
Fuld booket

Hvidovre, DBI
17. oktober 2023
4 dage
Kursusdatoer
17. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
18. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
19. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
20. oktober 2023 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
7. november 2023
4 dage
Kursusdatoer
7. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
8. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
9. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
10. november 2023 kl. 08:00 - 15:24
Fuld booket
12. december 2023
4 dage
Kursusdatoer
12. december 2023 kl. 08:00 - 15:24
13. december 2023 kl. 08:00 - 15:24
14. december 2023 kl. 08:00 - 15:24
15. december 2023 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Brand 1, Grundlæggende, enkeltstående brandinstallationer

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os


Nina Givskud Barndorph
Nina Givskud Barndorph kursuskoordinator for AMU-kurser
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING