Tilbage

Brand 1, Grundlæggende, enkeltstående brandinstallationer

Kursus kode: AMU210

Kursusbeskrivelse

Efter kurset kan deltageren udføre mindre og enkeltstående brandtekniske installationer (passive og aktive). Det betyder at: Deltageren har viden om Bygningsreglementets brandkrav og tilhørende vejledninger om præ-accepterede løsninger. Deltageren har viden om forskellige enkeltstående brandanlægstypers funktionalitet samt brandstrategi og brandteknisk teori, som f.eks. brandtrekanten, brandforløb og brandspredning. Deltageren installerer, idriftsætter, vedligeholder, fejlfinder og reparerer mindre og enkeltstående brandtekniske elektriske installationer, herunder ABA (Automatisk BrandAnlæg), AVA (Automatisk VarslingsAnlæg, tone- og talevarsling), IVA (Internt VarslingsAnlæg) AVS (Automatisk VandSprinkleranlæg), og ARS (Automatisk RumSlukningsanlæg). Deltageren har en forståelse for Bygningsreglementets krav til dokumentation, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer

Intro

Branche certifikatkursus

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med enkeltstående brandtekniske installationer. Deltagerne forventes at kende til bygningsreglementets krav til installationsgennemføringer og til El-sikkerhedsloven.

Kursusindhold

Efter kurset kan deltageren udføre mindre og enkeltstående brandtekniske installationer (passive og aktive). Kurset indgår som godkendt uddannelse til at blive anerkendt som kvalificeret montør, jf. DBI-retningslinje 001 Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

4 dage - Brand 1, Grundlæggende, enkeltstående brandinstallationer (49661).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Relaterede kurser

Kurset indgår i forløbet kvalificeret ABA-montør På DBI’s karriereveje kan du læse om de øvrige kurser der indgår i forløbet, og få inspiration til at styrke og udbygge dine kompetencer:Tryk her

Frederikshavn, DBI
Baldersvej 9
9900 Frederikshavn
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Frederikshavn, DBI
18. januar 2022
4 dage
Kursusdatoer
18. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
19. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
20. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
21. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
15. marts 2022
4 dage
Kursusdatoer
15. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
16. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
17. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
18. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
21. juni 2022
4 dage
Kursusdatoer
21. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
22. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
23. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
24. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
30. august 2022
4 dage
Kursusdatoer
30. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
31. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
1. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
2. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
29. november 2022
4 dage
Kursusdatoer
29. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
30. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
1. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
2. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Hvidovre, DBI
8. marts 2022
4 dage
Kursusdatoer
8. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
9. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
10. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
11. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
Fuld booket
29. marts 2022
4 dage
Kursusdatoer
29. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
30. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
31. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
1. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
19. april 2022
4 dage
Kursusdatoer
19. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
20. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
21. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
22. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
14. juni 2022
4 dage
Kursusdatoer
14. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
15. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
16. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
17. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
30. august 2022
4 dage
Kursusdatoer
30. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
31. august 2022 kl. 08:00 - 15:24
1. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
2. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
25. oktober 2022
4 dage
Kursusdatoer
25. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
26. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
27. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
28. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
6. december 2022
4 dage
Kursusdatoer
6. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
7. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
8. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
9. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Brand 1, Grundlæggende, enkeltstående brandinstallationer

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn