Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Mini-SBI-test giver hurtigere og billigere adgang til markedet

Den nye mini-SBI-test har værdi for producenter af byggevarer, når de udvikler nye produkter, fordi testen kan give producenten en klar indikation af, hvordan det samme produkt vil klare en SBI-test, der giver adgang til markedet.

Mini-SBI-testen erstatter ikke SBI-testen, for den er stadig nødvendig for at få en klassificering af produkter. Men den medvirker til, at producenter tidligt i udviklingsforløbet kan indtænke brandteknisk produktudvikling og derved ikke længere behøver at krydse fingre og håbe på det bedste ved en SBI-test.


DBI hjælper tidligere i processen

Mini-SBI-testen er bare det seneste værktøj hos DBI, der skal gøre det nemmere og hurtigere for producenter af byggevarer at udvikle nye produkter og få dem på markedet. Tidligere var DBI kun relevant for producenter, når et produkt skulle brandtestes og klassificeres. Men de senere år har vi udviklet en række services, der gør, at producenter kan få assistance helt fra starten af produktudviklingen

I dag kan man komme til os allerede i idé- eller designfasen, hvor de centrale materialevalg ofte træffes. Bruger man standardmaterialer til sit produkt, er der en god chance for, at vi kan finde meget data om deres brandtekniske egenskaber i den videnskabelige litteratur, så producenten kan træffe et oplyst materialevalg fra start.Få overblik over egenskaberne

Mangler der data, kan DBI udføre mikroskala-tests, hvor ganske få milligram af forskellige materialer bliver undersøgt.

Testen er hurtig og billig og giver mulighed for at teste mange materialer. Har man f.eks. brug for en lim til et produkt, kan man udvælge 10 forskellige med den rette styrke, hvorefter vi hurtigt kan teste, evaluere og rangliste dem baseret på deres brandtekniske egenskaber. På den baggrund kan en producent f.eks. udvælge tre materialer og udvikle forskellige prototyper af produktet. Prøveemner til SBI-testen skal være 1,5x0,5 meter, mens de kun skal være 20x60 cm i mini-SBI-testen.

Prototyperne kan vi teste i miniskala med mini-SBI-testen. Man kan ikke lave en 1:1-sammenligning mellem minitesten og fuldskalatesten, men vi anvender statistik og datamodellering til at forstå forbindelsen mellem mini- og fuldskalatests. Det giver en bedre idé om udfaldet ved en SBI-test. Leverer produktet en dårlig miniskalatest, kan kunden ændre design eller materialevalg, indtil produktet præsterer som ønsket. Derefter er det tid til en SBI-test, klassificering og til at sende produktet på markedet.


Kortere time-to-market

Selvom det kan lyde dyrt og omstændeligt at udvikle prototyper og udføre forskellige miniskalatests, er det billigere, hurtigere og mindre risikabelt end at udvikle et produkt og satse på, at det klarer SBI-testen. Produktudviklingen bliver hurtigere og billigere, når man vælger de rette materialer fra start, og producenterne opnår derved en kortere time-to-market.

Mini-SBI-testen kommer ind før en SBI-test og er den brik, der tidligere har manglet i puslespillet. Nu kan vi hjælpe lige fra idé- og designfasen til godkendt produkt, hvilket forbedrer producenternes mulighed for at opnå certificering på en mere effektiv måde end tidligere.

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING