Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Nyt brandslukningsudstyr til elbilbrande på færger testet af DBI

Udgivet: 3. maj 2023

DBI har testet anvendeligheden af Jøni Aabybros EV Firefighter, som ved hjælp af vandtåge skal hindre brandspredning i elbiler. Dokumentationen har stor værdi for den nordjyske virksomhed på et nyt verdensmarked, som har stort fokus på at finde måder at slukke brande i elbiler.

Gem artikel Artikel gemt
Bilerne i testen blev parkeret, som stod de på et vogndæk.

Risikoen for brand i en elbil er en anelse mindre end i en konventionel bil, men hvis den brænder, kan konsekvenserne blive større. Dels fordi en brand i et elbilbatteri kan være svær at slukke, dels fordi branden kan blusse op igen, og dels fordi den udvikler giftig røg. Det kan være problematisk, hvis en elbil bryder i brand på en vej, og alvorligt, hvis den bryder i brand i et p-hus eller på en færge, hvor det både er svært for en besætning at slukke en bilbrand på et fyldt vogndæk og i værste fald evakuere passagerer.

Det er da også netop mobilt brandslukningsudstyr tiltænkt færger, som har været omdrejningspunktet for et InnoBooster-projekt, hvor Jøni Aabybro har fået DBI til at teste og dokumentere anvendeligheden i praksis.

Bygger videre på brandslukningscontainer

Jøni Aabybro har 35 års erfaring med at opbygge lad og lastbiler, men blev for fire år siden kendt i både ind- og udland for sin EV-brandslukningscontainer til elbilbrande, som den nordjyske virksomhed udviklede sammen med Beredskab Øst. Det er med inspiration fra brandslukningscontaineren, at Jøni Aabybro siden har udviklet EV Firefighter, hvor rørrammer med dyser indhyller den brændende elbil i vandtåge nedefra og fra siderne og dermed køler batteriet og hindrer brandspredning.

»Den dokumentation har kæmpe værdi for os. Både i vores markeringsføring af EV Firefighter og i videreudviklingen af den. DBI er god til at stille alle de trælse spørgsmål.«

EV Firefighter findes allerede i en variant til p-huse, hvor den samlede enhed skubbes ind under og omkring bilen fra enten forenden eller bagenden. Det kan lade sig gøre, fordi bilerne holder ved siden af hinanden i et p-hus. På et fuldt pakket færgedæk med biler på rad og række er der ikke plads til den løsning.

- Derfor har vi udviklet en todelt variant, som besætningen skubber ind langs bilens sider henholdsvis forfra og bagfra, siger Jan Nyrup Jensen, der er salgschef i Jøni Aabybro og idémanden bag det innovative brandslukningsudstyr.

Kæmpe værdi

Test-setuppet bestod af ni biler i tre rækker, så den midterste bil var tæt omkranset af biler på alle sider – præcis som en brændende elbil højst sandsynligt vil være det på et færgedæk. DBI var observatør, mens besætningsmedlemmer fra en færge skubbede enhederne i position langs med og under bilen og koblede brandslangerne på. Det var en koldtest, hvor bilen ikke var i brand, men under den sidste af de fire gange, testen blev udført, indhyllede en røgkanon bilerne i røg for at simulere et røgfyldt vogndæk. Selvom det tog længere tid for mandskabet at få EV Firefighter på plads under den omstændighed, kunne det stadig lade sig gøre.

- Den dokumentation har kæmpe værdi for os. Både i vores markeringsføring af EV Firefighter og i videreudviklingen af den. DBI er god til at stille alle de trælse spørgsmål, siger Jan Nyrup Jensen og nævner, at han på baggrund af feedback fra DBI har ændret konstruktionen, så hjulene på EV Firefighter ikke kan blive stoppet af fortøjningshuller i vogndækket.

EV Firefighter anvendt i ELBAS

I det netop afsluttede DBI-projekt ELBAS (Elektriske køretøjsbrande til søs: Nye teknologier og metoder til bekæmpelse, inddæmning og slukning af bilbatteribrande ombord på skibe), som du kan læse om på side x i dette magasin, blev EV Firefighter anvendt som transportabelt vandtågeanlæg. Det er en videreudvikling af den version, som blev testet i InnoBooster-projektet, så den nu ydermere har dyser rettet væk fra den brændende bil. Det mindsker risikoen for brandspredning til de omkringstående biler yderligere.

Netop anvendelsen af vandtågeanlæg ved elbilbrande er en af anbefalingerne fra ELBAS. Selvom det ikke nødvendigvis kan slukke en brand i batteriet, kan det hindre brandspredning, indtil færgen kommer i havn, hvor et professionelt landberedskab kan slukke branden.

Mange kategorier af kunder

Der er allerede stor interesse for hele eller dele af EV Firefighter fra rederier, men perspektiverne for det mobile brandslukningsudstyr til elbilbrande rækker langt videre. F.eks. er Jøni Aabybro også i dialog med bilforhandlere og autoværksteder, der får flere og flere elbiler stående på et begrænset areal og derfor kan have fysiske forhold, som minder om et tæt pakket vogndæk.

- Vi er blevet overraskede over, hvor stor interesse der er for vores brandslukningsudstyr fra udlandet. F.eks. blev vi for nylig kontaktet af en stor norsk kemifabrik, hvor en tredjedel af medarbejdernes biler på parkeringspladsen er elbiler, og hvor man er bekymret for, hvad de mange elbiler kan betyde for fabrikkens brandsikkerhed, siger Jan Nyrup Jensen.

Mere mobilt brandslukningsudstyr på vej

Jøni Aabybro er i fuld gang med at udvikle mere mobilt brandslukningsudstyr til brande i el- og hybridbiler og deres batterier. Det første er EV Firegun, som er et spyd med integreret bor og brandsprøjte. Det penetrerer batteriet ovenfra via kabinen og sprøjter vand direkte i det. EV Firegun er tænkt som et supplement til EV Firefighter, hvor sidstnævnte hindrer brandspredning, mens EV Firegun kan slukke branden i batteriet helt. Erfaringerne fra ELBAS viser nemlig, at penetrering og brandslukning direkte i batteriet er effektivt.

En anden løsning på vej er ConRobo EV. Hvor den eksisterende EV-brandslukningscontainer udelukkende transporteres på en lastbil, er ConRobo EV en brandslukningscontainer på bælter eller hjul. Dermed skal den – som en anden Rullemarie – kunne køre ind i f.eks. et p-hus med trange pladsforhold, hvor beredskabet så kan trække en elbil, hvor branden i batteriet er slukket, men hvor der er risiko for genopblussen, ind i containeren. Derefter kan ConRobo EV køre ud, løftes op på en lastbil og køres bort. Bortset fra de selvkørende egenskaber fungerer ConRobo EV efter samme princip som EV-brandslukningscontainer, hvor et termografisk kamera kan holde øje med opblussen i batteriet. Det er også muligt at sprinkle bilen i containeren, ligesom den kan fyldes med inergen eller vand ved slukning.

Innobooster-projektet dokumenterede, at det er praktisk muligt at få den todelte EV Firefighter på plads ved en bil på en færge

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING