Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Talrige muligheder for bedre brandsikkerhed på containerskibe

Udgivet: 2. marts 2021

Brande på containerskibe kan medføre tab af menneskeliv og enorme værdier. Alligevel er der meget lidt reel viden på området. Derfor har DBI undersøgt området i projektet CONTAIN, som er første skridt på vejen mod bedre brandsikkerhed.

Gem artikel Artikel gemt
Container brandEn brandtest af en container afslørede nedfald af brændende dråber, der kan antænde andre containere.

Containerskibene er vokset eksponentielt i de senere år. Men besætningerne er krympet, så der er færre hænder til at bekæmpe en evt. brand ombord. De tekniske løsninger og reglerne på området er ikke fulgt med skibenes vokseværk, og det er langt fra givet, at en opskaleret løsning fungerer. Der er dårligt overblik over, hvad der fragtes, hvilket hindrer, at potentielt brandfarlig last placeres hensigtsmæssige steder på skibet, og at der er de rette brandtekniske anlæg. Desuden kan mangel på viden eller skødesløshed betyde, at fragt blandes i containerne. Det kan medføre, at brandbare materialer, der ikke kan antænde på egen hånd, opbevares med materialer, der nemt kan antænde, hvilket kan resultere i brand.

Det er nogle af de mange udfordringer, som DBI har afdækket med pilotprojektet CONTAIN, der netop er afsluttet.

- Projektet skulle give os indblik i brande i containerskibes lastrum. Vi har undersøgt det tekniske, menneskelige og organisatoriske aspekt med henblik på at arbejde videre med mere konkrete løsninger eller forbedringsforslag i senere projekter, siger Thomas Hulin, der er projektleder hos DBI.

Er besætningen egnet til at bekæmpe brand?

Containerfragt er et komplekst område, hvilket netop er en del af problemet. Der er en stribe aktører på området – bl.a. kunder, speditionsselskaber, shippingselskaber, havnemyndigheder, internationale klassifikationsselskaber og forsikringsselskaber – som hver især ser på deres egen del, mens der er ikke meget viden om den samlede problematik.

- Hændelser er sjældne, men omfanget af skader er potentielt kæmpestore med tab af både menneskeliv og værdier for mange millioner kroner. Samtidig er der meget begrænset viden på området, og der er ikke tidligere gjort meget for at undersøge årsagen til, at det går galt, siger Thomas Hulin.


CONTAIN har afdækket flere interessante forhold, der bør ses nærmere på. Bl.a. er det tvivlsomt, om besætningen er egnet til at bekæmpe brande ombord. Mange brande i lastrum på et containerskib vil nemlig være en stor mundfuld for selv professionelt beredskab på land.

CONTAIN

DBI har undersøgt brande på containerskibe fra et teknisk, menneskeligt og organisatorisk perspektiv i projektet CONTAIN. Det er et pilotprojekt, der skal skabe klarhed over området og bane vejen for yderligere projekter, der får et mere løsningsorienteret fokus. CONTAIN-projektet løb fra oktober 2019 til december 2020 og var støttet af Den Danske Maritime Fond.

- Da et containerskib i september 2016 brød i brand i havnen i Hamborg, krævede det 100 brandfolk fra det lokale beredskab at få branden under kontrol. Det er ikke muligt, når et skib er til søs, hvilket rejser spørgsmålet om, hvad man kan kræve af en stadigt mindre besætning, der ikke engang er professionelle brandmænd. Desuden er spørgsmålet, hvornår man bør opgive brandbekæmpelse og i stedet forlade skibet, for det er der ingen regler for i dag, siger Alexander Kleiman, der er projektleder hos DBI.

Skibenes vokseværk er en udfordring

Reglerne på området er heller ikke fulgt med udviklingen af skibenes størrelse. 

»Anvendelse af brandtekniske anlæg er baseret på mindre skibe og har ikke den samme effekt på skibe af den størrelse, vi ser i dag.«
Alexander Kleiman, projektleder hos DBI

- De eksisterende regler om brandsikkerhed og anvendelse af brandtekniske anlæg er baseret på mindre skibe og har ikke den samme effekt på skibe af den størrelse, vi ser i dag. Slukningsanlæg er f.eks. ofte tiltænkt en bestemt type last og ikke velegnet til andre typer. Men vi ser, at meget last er fejldeklareret eller blandet med andre typer last, som anlægget ikke er effektivt overfor, siger Alexander Kleiman.

- Samtidig er slukningsanlæg ofte dimensioneret til blot at begrænse branden, mens besætningen skal slukke den – og tilmed en besætning, der er blevet stadigt mindre, mens skibene er vokset, siger han.

Det giver anledning til at overveje, om strategien for fremtiden kunne være at afgrænse en brand fra resten af skibet og enten lade den brænde ud eller vente på assistance fremfor at bekæmpe den med mulige tab af menneskeliv til følge.

Strålevarmen fra en brand kan antænde indholdet af andre containere.

Brandspredning efter 17 minutter

I forbindelse med CONTAIN-projektet har DBI også testet, hvordan containere opfører sig ved brand, og hvordan brand spreder sig fra container til container – hvilket er viden, der faktisk ikke fandtes hidtil. Testene har vist, at brand i en container kan sprede sig gennem døren efter 17 minutter, at en brændende container kan antænde gulvet i en container ovenover efter 20 minutter, og at strålevarme kan antænde indholdet i containere ved siden af.

»Omfanget af skader er potentielt kæmpestore med tab af både menneskeliv og værdier for mange millioner kroner.«
Thomas Hulin, projektleder hos DBI

- Vi så også, at gummiet ved containerdøren gav nedfald af brændende dråber, når branden brød gennem, hvilket også er en kilde til brandspredning. I forhold til indsamling af teknisk viden på området er vi stadig i den tidlige fase, men yderligere viden vil være meget værdifuld, f.eks. hvad angår placering af detekterings- og slukningsanlæg, siger Thomas Hulin.

Baseret på data fra brandtesten har man desuden lavet simuleringer af, hvordan brand spreder sig i et lastrum under dæk med stablede containere.

- Data kan anvendes til at simulere og undersøge effekten af forskellige slukningsanlæg og kan på sigt også omfatte faktorer som statik i konstruktionen under brandpåvirkningen. Der er ikke tradition for at foretage den type ’fire safety engineering’ inden for containerskibe, men disciplinen indeholder store muligheder for at forbedre brandsikkerheden, siger Thomas Hulin.

Stor interesse fra branchen

Fundene fra CONTAIN-projektet er blevet præsenteret for en række interessenter og parter og er blevet meget vel modtaget i branchen.

- Vi har gjort markante fund, som har været en øjenåbner for mange parter i branchen. De baner vejen for en række oplagte projekter i forhold til menneskelige faktorer og det tekniske område, og der er skabt momentum for at igangsætte aktiviteter, siger Alexander Kleiman og tilføjer:


- Nye regler på området er ca. otte år undervejs og gælder næsten udelukkende nye skibe. Vores arbejde kan forbedre brandsikkerheden på alle skibe med det samme, og derfor er der interesse fra branchen, siger han.

Thomas Hulin

Thomas Hulin

Head of Energy and Transport, PhD

Tlf.: 22 81 84 66

thu@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING