Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Færger skal sikres mod brand i elbiler

Udgivet: 2. september 2021

Brande i elbiler er en ny udfordring på færger, som ikke kan håndteres på samme måde som på land. Med ELBAS-projektet vil DBI skabe operationelle, konkrete anbefalinger til rederier om, hvordan man indretter brandstrategier for elbiler på færger.

Gem artikel Artikel gemt
Elbil brand på færgeFoto: Henrik Dreboldt.

En brand i en el- eller plug-in-hybridbils batteri er en udfordring. For den er svær at slukke og kan blusse op igen længe efter, at den er slukket. Et brændende batteri afgiver desuden store mængder af den giftige og ætsende gas hydrogenfluorid, der gør området farligt for mennesker og slukningsarbejdet besværligt. På land har det bl.a. ledt til særligt slukningsudstyr og en specifik vejledning i slukning af el- og plug-in-hybridbiler.


Men hvad, hvis det sker på en færge? Hvordan kan man bekæmpe branden og beskytte færge, passagerer og besætning? Det er det centrale spørgsmål i det etårige DBI-projekt ELBAS, der løber frem til september 2022.


- I takt med den grønne omstilling vil der komme flere elbiler på vejene og på færger, og efterspørgslen på opladning under overfarter vil vokse. Risikoen er lille, men fejl i kabler eller forkert betjening kan lede til brande under opladning, ligesom andre biler eller udstyr i biler kan bryde i brand og sprede sig til elbiler. Selvom det formentlig vil ske sjældent, skal man kunne håndtere det, siger Carsten Møller, der er forretningsudvikler i DBI.

Metoder fra land fungerer ikke

Da udfordringen med elbiler er forholdsvis ny og voksende, og da regler og vejledninger på det maritime område er flere år undervejs, findes der ingen direkte guidelines på området. Der er heller ikke store forandringer af regler og vejledninger for brand på vej, som håndtering af elbiler kunne være en del af. Dermed er der ikke udsigt til, at udfordringen løses på normal vis med regulativer og guidelines, og derfor må rederier anvende risiko- og funktionsbaserede løsninger, hvis udfordringen skal løses.

ELBAS er konkret og operativt, og det skal bl.a. resultere i håndgribelige anbefalinger til, hvordan rederier indretter sig og håndterer brande i elbiler på et bildæk.

»Vi skal undersøge de eksisterende teknologier med helt åbne øjne, for der findes ingen erfaring eller viden på området.«
Carsten Møller, forretningsudvikler i DBI

- På en færge kan man ikke tilkalde beredskabet og få dem til at løse problemet. Der er kun besætningen. Og man kan ikke anvende de kendte metoder fra land med at rulle den brændende elbil af vejen og bede folk søge et andet sted hen. Hurtigfærger er tilmed lavet af aluminium, som kan brænde, siger Carsten Møller.

Det kræver en holistisk tilgang at løse den udfordring. Derfor ser DBI på, hvilke egnede tekniske løsninger der findes, og hvordan besætningen håndterer en brand i en elbil ombord.

- Vores holistiske og tværfaglige tilgang er forudsætningen for at udføre projektet. Vi har erfaring med at undersøge teknologier, menneskelige faktorer og kommunikation, og vi har et godt kendskab til beredskabet på land, som vi kan tage erfaringer fra og videregive til besætningen, siger Carsten Møller.

Sand, skum og afbrændt elbil

På det tekniske område vil DBI undersøge de eksisterende teknologier til brandslukning for at afgøre, hvor egnede – eller uegnede – de er til elbiler, og om de kan anvendes af en besætning på en færge.

- Vi ved, at klassisk brandslukning med vand ikke er optimalt. Derfor skal vi se på muligheder for at anvende f.eks. skum eller særligt udviklede systemer i forbindelse med containere. Vi skal undersøge de eksisterende teknologier med helt åbne øjne, for der findes ingen erfaring eller viden på området, siger Carsten Møller.

Skal man vurdere, om de tekniske løsninger fungerer tilfredsstillende, skal man vide, hvordan en brand i en elbil opfører sig. Derfor vil DBI også afbrænde en brugt elbil for at undersøge, hvordan en brand forløber, hvis ikke man bekæmper den.

- Det vil give data, som kan bane vejen for modellering af en brand på et bildæk, hvilket vi kan bruge til at visualisere og undersøge, hvordan vand, skum, sand og andre slukningsmetoder påvirker branden, siger Carsten Møller.

Træning af besætning og øvelse på færge

På den menneskelige side vil DBI undersøge, hvilke bekymringer og tanker besætningen gør sig om brande i elbiler.

»På en færge kan man ikke tilkalde beredskabet og få dem til at løse problemet. Der er kun besætningen.«
Carsten Møller, forretningsudvikler i DBI

- Når vi ved, hvad de tror og tænker om batteribrande, kan vi sige, hvilken træning de har brug for, og om de skal gennemgå andre øvelser eller måske lære en helt ny type brandbekæmpelse. Desuden skal vi undersøge, om besætningen skal laste bildækkene på en anden måde, hvad de ser på bildækket, og om vi kan hjælpe dem med at genkende de små tegn på, at der er ved at opstå en brand, siger Carsten Møller og fortsætter:

- Herudover vil vi udføre en brandøvelse på en ældre færge for at se, hvad der sker, og hvordan et brandscenarie udspiller sig i den virkelige verden.

Konkrete løsninger og international interesse

Med projektet vil DBI give rederier overblik over løsninger og konkrete anvisninger til, hvordan de indretter en realistisk og hensigtsmæssig brandstrategi for elbiler på en færge. Rederier efterspørger den viden i dag, og det er ikke kun en dansk udfordring.

- Alle færger og rederier vil møde denne udfordring, og vi kan mærke, at der er international interesse for projektet. European Maritime Safety Agency er med i projektets følgegruppe, og vi vil også involvere andre internationale interessenter i projektets workshops, siger Carsten Møller.

Samtidig vil projektet gøre DBI bedre i stand til at modellere og håndtere potente brandscenarier, som man må forvente flere af i forbindelse med f.eks. Power-to-X, der omhandler produktion og håndtering af bl.a. hydrogen.

ELBAS

Electric Vehicle Fires at Sea: New Technologies and Methods For Suppression, Containment, and Extinguishing of Battery Car Fires On Board Ships (ELBAS) er et 1-årigt DBI-projekt. Projektet skal resultere i holistiske brandstrategier for elbiler på færger og løsninger, som kan implementeres og er økonomisk overkommelige for den danske maritime sektor. Ud over DBI deltager DFDS, Scandlines, Molslinjen A/S og Beredskabsstyrelsen. ELBAS er støttet af Den Maritime Fond, og budgettet er på 2,4 mio. kr.

- ELBAS er samtidig en mulighed for DBI til at bidrage til den grønne omstilling. For det er helt afgørende for udrulningen af nye teknologier som elbiler, at befolkningen ikke er skeptisk over for sikkerheden, siger Carsten Møller.

Carsten Møller

Carsten Møller

Business Developer

Tlf.: 24 65 01 88

cam@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING