Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

Udgivet: 6. september 2021

Det er lykkedes DBI at udvikle en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Dermed bliver det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime sektor med en almindelig test.

Gem artikel Artikel gemt
Cruise shipDBI har udviklet en metode til at ekstrapolere data for stålskydedøre til skibe.

Nogle døre er så store, at der ikke findes faciliteter, der kan brandteste hele døren. Og hvad gør man så? De seneste år har det ikke været nødvendigt at teste alle størrelser af en dør for at få dem godkendt til brug på det maritime område. Ifølge IMO (International Maritime Organization) er det muligt at få godkendt større døre ved at ekstrapolere – dvs. på baggrund af data fra en test at beregne eller modellere, hvordan større udgaver af døren vil klare sig i en brandtest. Kan man beregne det og konkludere, at døren lever op til de ydeevnekriterier, der er til døren, kan den godkendes.

Hidtil har der ikke eksisteret nogen troværdig metode for, hvordan man gør det – men takket være post.doc-projektet ’Large Fire Doors’ hos DBI er det nu muligt. I projektet har DBI udviklet en metode til at ekstrapolere data for stålskydedøre til skibe.

Troværdig og tilfredsstillende metode

Det er en nyhed af de større.

»Det er den første systematiske tilgang til at beregne og ekstrapolere på baggrund af en enkelt test.«
Dan Lauridsen, Lead Technical Consultant i Advanced Services hos DBI

- Det er den første systematiske tilgang til at beregne og ekstrapolere på baggrund af en enkelt test. Ingen andre har dokumenteret, at de kan det, siger Dan Lauridsen, der er Lead Technical Consultant i Advanced Services hos DBI og vejleder for projektet, hvor Ph.D. Ilias Thanasoulas har været ansvarlig for udvikling af beregnings- og dokumentationsgrundlaget.

- Projektet har stået på i halvandet år, hvor vi har testet små og store døre, indsamlet data og udviklet beregninger for at undersøge, om vi kunne forudsige resultatet af en test af en større dør. Spørgsmålet har været, om vi kunne gøre det med en troværdig metode og på et tilfredsstillende niveau, for beregning er et taknemmeligt værktøj, som risikerer at være misvisende. Vi har præsenteret metoden på Fire Safety Days, siger Dan Lauridsen.

Giver mulighed for klassifikation

Metoden tager højde for både temperatur og deformation af materialet under varmepåvirkning ved en opskalering af døren. Den mekaniske modellering er udviklet i projektet, mens viden om termisk modellering stammer fra DBI’s tidligere FIRETOOLS-projekt.

- Vi kan bl.a. svare på, om man vil opleve den samme fejlkilde i to forskellige størrelser af døren, hvornår data overføres lineært mellem de to døre, eller om det er tilfældigt, hvad der sker. Metoden giver meget retvisende resultater, siger Dan Lauridsen.

Det betyder, at DBI nu kan dokumentere brandegenskaberne for en række opskalerede stålskydedøre i forskellige størrelser, hvilket derfor nu tilbydes som en service til producenter.

- Når vi laver dokumentation ved hjælp af ekstrapolering, refererer vi til offentliggjorte metoder og data, så vi med overbevisning kan sige, at vi kan regne på det. Vi har skabt tiltro til metoden og DBI’s arbejde på området generelt, og det betyder, at klassifikationsselskaberne får det nødvendige grundlag for at kunne acceptere beregningerne og deres resultater, siger Dan Lauridsen.

Mere fleksibilitet til producenterne

I praksis kan en producent af maritime stålskydedøre få testet en dør på 4x3,5 meter hos DBI, som med modellering kan ekstrapoleres og anvendes til at dokumentere egenskaberne for samme dør på f.eks. 3x6 meter. Skal man modellere på baggrund af en test, kræver det, at man måler temperaturen på døren flere steder end ved en normal test for at kunne forudsige den termiske bøjning af døren. Derudover er der ingen særlige krav til en test, der skal danne grundlag for ekstrapolering, sammenlignet med en almindelig test.

»Producenten får mulighed for at imødekomme særlige ønsker fra kunden og være fleksibel i forhold til, hvilke produkter man tilbyder. «
Dan Lauridsen, Lead Technical Consultant i Advanced Services hos DBI

- Har en producent en dørkonstruktion i en størrelse, der passer til størstedelen af markedet, kan man få tilføjet de ekstra målepunkter, der giver mulighed for at ekstrapolere, når man foretager testen. På den måde kan man senere lave større eller tilpassede udgaver af døren og beregne den brandtekniske dokumentation. Det giver producenten mulighed for at imødekomme særlige ønsker fra kunden og være fleksibel i forhold til, hvilke produkter man tilbyder, siger Dan Lauridsen.

Mange perspektiver til søs – og til lands

Projektet og de gode resultater med stålskydedøre betyder, at DBI ser på, hvilke andre maritime dele eller konstruktioner som modellering og ekstrapolering kan anvendes på.

- Med fokus på det maritime område burde vi kunne ekstrapolere og beregne på tophængte teleskopdøre med den nuværende metode. Desuden har vi positive erfaringer med metoden anvendt ved sidehængte døre, men de vil naturligvis have et andet deformeringsmønster, siger Dan Lauridsen.

I første omgang ser DBI på døre til det maritime område, da ekstrapolering allerede er en del af den foreslåede godkendelsesproces for dem.

- Kravene fra myndighederne understøtter den service, vi har udviklet. Men ekstrapolering og modellering vil kunne anvendes på mange andre områder – enten til at opnå godkendelse eller som værktøj i produktudviklingen. Det har også et interessant potentiale for anvendelse i byggeriet, siger Dan Lauridsen.

Dan H. Lauridsen

Dan H. Lauridsen

Lead Technical Consultant

Tlf.: 23 35 50 44

dhl@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING