Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ny vej for brandteknisk  dokumentation af byggevarer

Udgivet: 15. december 2020

Når lovgivningen ændres, kan der opstå tvivl om fortolkningen. Det er også tilfældet i forbindelse med BR18 og den nye certificeringsordning for brandrådgivere. DBI anviser derfor nu en vej for brandteknisk dokumentation af byggevarer, som kan anvendes ved godkendelse af byggeri i den nye ordning.

Gem artikel Artikel gemt
På baggrund af en orienterende brandtest kan DBI skrive en bedømmelse.

80% af alle byggeprojekter var forventet at lande i brandklasse 2, da BR18 og certificeringsordningen for brandrådgivere blev anlagt. Virkeligheden har dog vist, at langt flere projekter ender i højere brandklasser. Det sætter det nye system under pres og fører til store omkostninger for bygherrer. Men supplerende brandtests af byggevarer kan faktisk i nogle tilfælde være løsningen, der holder et byggeri i brandklasse 2.

- Der er for så vidt tale om de samme krav til byggevarer som tidligere. Men deklarationen af byggevarers brandtekniske egenskaber kan være en jungle, og mange brandrådgivere har simpelthen svært ved at forstå den test- og klassifikationsdokumentation, der foreligger, siger leder af DBI Brandrådgivning, Brian V. Jensen, og tilføjer:

- Det er de certificerede brandrådgiveres opgave at udarbejde og kontrollere den brandtekniske dokumentation, når byggeri skal godkendes. Men der er rum for fortolkning i vejledningerne til BR18, siger han.

»Som akkrediteret laboratorium tager vi gerne ekspertrollen på os.«
Christian B. Andersen

Orienterende test kan være løsningen

Vejledningerne kræver dog ikke kun fortolkning, men også en god portion nærlæsning. Det arbejde har DBI været i gang med længe – og dermed fundet en måde at dokumentere byggevarers brandtekniske egenskaber, som gør det muligt for noget byggeri at blive i en lavere brandklasse.

- I vejledningen til kap. 5 om brand står der i afsnit 1.6.1., at brandklassen stiger, hvis man afviger fra de præaccepterede løsninger. I afsnit 1.7. står desuden, at brugen af de præaccepterede løsninger forudsætter, at byggevarer og bygningsdele anvendes, som de er testet og klassificeret. Ser man i afsnit 8.6.b), finder man dog, at det i visse tilfælde er muligt at dokumentere byggevarers brandtekniske egenskaber med en orienterende brandtest, fortæller funktionsleder i DBI’s brandtestafdeling, Christian B. Andersen og uddyber:

- Som EN17025-akkrediteret testlaboratorium kan vi på baggrund af en orienterende test skrive en bedømmelse, der udtaler sig om et produkts brandtekniske klassifikation. Hos DBI mener vi, at bedømmelsen kan anvendes som dokumentation, så brandklassen ikke ændrer sig. Det er meget væsentlig viden for både producenter og certificerede brandrådgivere, siger han.

Rådgivere skal have sikkerhed

Ifølge Christian B. Andersen er der nemlig brug for et system, der ikke er for stift og på den måde bliver en stopklods for byggevareproducenterne.

- Med den nye certificeringsordning er det helt tydeligt, at rådgiverne stiller flere spørgsmål end tidligere. For at afhjælpe situationen har vi tæsket vejledningen igennem og fundet løsningen i afsnit 8.6., som kan give rådgiverne den sikkerhed, de har brug for for at kontrollere dokumentationen til et byggeri, siger Christian B. Andersen og fortsætter:

- Hvis en præaccepteret klassificeret løsning efter EN 13501 f.eks. foreskriver, at der mellem væg og gennemføring skal stoppes med mineraluld, kan vi som brandeksperter akkrediteret iht. EN 17025 ofte godt stå på mål for, at en løsning med betonudstøbning er mindst lige så brandsikker. Der er dog også mange andre eksempler på, at der er behov for at udvide klassifikationernes til tider meget snævre anvendelsesmuligheder. Her kan en bedømmelse sikre bedre link mellem test og virkelighed, siger Christian B. Andersen.

Han pointerer samtidig, at der kan være mange grunde til, at et byggeri skifter brandklasse, og at afsnit 8.6. kun kan anvendes i nogle tilfælde – og jo altså kun til en bedømmelse på produktniveau, da det samlede byggeri skal kontrolleres af brandrådgivere.

- Men systemet er nyt for os alle, og man kan sige, at vi asfalterer, mens vi kører. Som akkrediteret laboratorium tager vi dog gerne ekspertrollen på os og gør, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder igennem på den bedst mulige måde, siger Christian B. Andersen.

Stor ventilationskanal brandtestes hos DBI.
Christian B. Andersen

Christian Bjerglund Andersen

Civilingeniør & funktionsleder

Tlf.: 21 12 35 99

can@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING