Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

System til slukning af elbilbrande i p-huse viser lovende resultater

Udgivet: 6. december 2023

Siemens og Danfoss Fire Safety har fået testet et system med tidlig detektering og vandtåge til parkeringshuse og -kældre. DBI stod for opstilling, succeskriterier og udførelse af selve testen. Den viser, at løsningen kan forhindre brandspredning fra en brændende elbil til bilerne parkeret ved siden af i mindst 30 minutter.

Gem artikel Artikel gemt
System til slukning af elbilbrande i p-huse viser lovende resultater

Elbilerne indtager Danmark og resten af Europa. F.eks. er over halvdelen af nybilsalget i Danmark nu elbiler eller plug-in-hybridbiler. Dermed bliver der også flere og flere elbiler i parkeringshuse og -kældre, og selvom der statistisk set er større risiko for, at en konventionel brændstofbil bryder i brand, er det en udvikling, der bør tages højde for. For brande i litium-batterier er betydeligt sværere at slukke.

Derfor tilbyder Siemens og Danfoss Fire Safety nu en løsning, som kombinerer detektering med røg- og temperaturdetektorer og brandslukning med vandtåge. En løsning, som DBI har testet, så virksomhederne har dokumentation for, at den virker efter hensigten.

- De henvendte sig til DBI, fordi de ville demonstrere, at kombinationen af moderne detekteringsudstyr og højtryksvandtåge kan opdage og inddæmme en elbilbrand i et parkeringshus eller -kælder. De ønskede, at vi både designede testopstillingen, beskrev succeskriterierne og afviklede testen uden deres indblanding i øvrigt, fortæller Thomas Davidsen, Project Manager og Naval Architect i Department of Energy & Transport hos DBI.

Realistisk responstid

Testopstillingen blev etableret i DBI’s testfaciliteter på RESC i Korsør, hvor sammenbyggede skibscontainere dannede rammen for testen. Samme testinstallation blev anvendt i DBI’s ELBAS-projekt (Elektriske køretøjsbrande til søs: Nye teknologier og metoder til bekæmpelse, inddæmning og slukning af bilbatteribrande ombord på skibe) – men hvor de i ELBAS gjorde det ud for et skibsdæk, var de i denne test et parkeringshus.

»I ingen af testene skete der brandspredning til de andre biler i 30 minutter, og derfor var projektet en succes.«

- Der var tre parkeringsbåse, hvor vi stillede en elbil – en brugt men intakt Renault ZOE – i midten med en konventionel bil på hver sin side med 60 cm imellem dem. Modsat ELBAS, hvor der ikke var endevægge i testopstillingen, så bl.a. en besætning kunne træne brandslukning fra begge ender af de parkerede biler, var bilerne i vores testopstilling parkeret op mod en væg som i et parkeringshus. På den måde undgik vi også, at vinden kunne påvirke detekteringen og vandtågen, forklarer Anders V. Kristensen, der er projektleder hos DBI.

Røg- og temperaturdetektorer og vandtågeanlæg blev monteret i loftet over bilerne i henhold til retningslinjerne for disse, og succeskriteriet blev fastsat til, at der fra detekteringen af batteribranden og aktiveringen af vandtågeanlægget ikke måtte ske brandspredning fra den brændende elbil til biler ved siden af i 30 minutter.

- Tidskravet blev bl.a. fastsat ud fra, at det er en realistisk responstid for beredskabet til at nå frem og påbegynde slukning af elbilbranden, siger Anders V. Kristensen og tilføjer, at DBI lagde en kort forsinkelse af spredningen af vandtågen ind, som svarer til, at der – afhængig af placeringen i forhold til pumpestationen – skal opbygges tryk i rørene i et parkeringshus.

Hindrede brandspredning i 30 minutter

Ydermere foretog DBI flere forskellige temperaturmålinger i og omkring den brændende elbil for at monitorere varmeudviklingen fra branden, som startede med en kortslutning af batteriet for at skabe ‘thermal runaway’.

- Vi foretog testen tre gange med en ny Renault Zoe hver gang. Varmeudviklingen var dog så kraftig, at vores testfacilitet fik skader, og i to ud af de tre tests skabte ophobning af røggasser i kabinen fra batteriet en eksplosion, der var så kraftig, at den blæste bagvæggen væk. Det var en ny, vigtig læring for RESC, siger Thomas Davidsen og fortsætter:

- Men i ingen af testene skete der brandspredning til de andre biler i 30 minutter, og derfor var projektet en succes. Faktisk var de andre biler i alle tre tests helt uskadte trods relativ voldsom brand og eksplosioner. Siemens og Danfoss har fået dokumentation for, at deres system – under de givne omstændigheder – tjener sit formål, siger Thomas Davidsen.

I forbindelse med projektet har Siemens udarbejdet et white paper med titlen ‘Fire safety in parking garages with electric vehicles’. Det kan downloades her.

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING