Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Er du driftsansvarlig for et eller flere brandsikringsanlæg?

I Bygningsreglementet er der krav til bygningsejer og den driftsansvarlig person, der har ansvaret for brandtekniske foranstaltninger i deres bygning. Er DBI Retningslinje 005 anvendt som grundlag for drift og vedligeholdelse af bygningens brandsikringsanlæg, skal den driftsansvarlige person deltage på et brugerkursus, også kaldet drifts- og vedligeholdelsesansvar eller 005-kursus.

Kursusbeviset skal placeres i skabet for bygningens brandcentral og tilhørende orienteringsplaner.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du finder ud af hvilke(t) anlæg I har i bygningen og hvilket kursus du skal tage.

Hvad indebærer det at være driftsansvarlig for bygningens brandsikringsanlæg?

Dit job som driftsansvarlig er i dagligdagen at være ansvarlig for, at bl.a. bygningens brandsikringsanlæg er i drifts- og funktionsdygtig stand, begrænse antallet af „blinde alarmer“ og sikre et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau.

Hvilket kursus skal du vælge?

Du kan komme på kursus inden for følgende fagområder:

 • ABA – Automatiske brandalarmanlæg
 • AVS – Automatiske sprinkleranlæg
 • ABV /ATA– Automatiske brandventilationsanlæg / Automatiske tryksætningsanlæg
 • AVA / IVA – Automatiske varslingsanlæg / Interne varslingsanlæg
 • ARS – Automatiske rumslukningsanlæg
 • AGA – Automatiske gasalarmanlæg
 • Systemintegrationstest

Kursets varighed pr. fagområde udgør minimum 3 timer.

Du vil hos flere kursusudbydere også kunne finde kombinationer af flere fagområder, så du fx kan komme på et heldagskursus i fagområderne ABA og AVS, hvis I har begge anlæg.

Når du tager et kursus for driftsansvarlige gennemgås følgende:

 • Formål og funktion med brandsikringsanlægget
 • Orientering om projekteringsdokumentet
 • Hvordan fungerer brandsikringsanlægget?
 • Viden om driftsinstruks
 • Viden om alarminstruks
 • Viden om orienteringsplaner
 • Viden om systemintegrationstest, herunder koordinering af funktionsafprøvning
 • Forhold ved ombygning eller ændringer, der har betydning for brandsikringsanlægget


Bemærk, at instruktion og viden om brandsikringsanlæggets driftsinstruktion skal du have fra den installationsvirksomhed, der har installeret anlægget. Det bliver ikke gennemgået på kurset, bl.a. da alle anlæg er forskellige.


Er du i tvivl om, hvilke(t) anlæg I har i bygningen?

På forsiden af inspektionsrapporten står der, hvilket anlæg rapporten omhandler, fx brandalarmanlæg (ABA-anlæg). Her kan du også se et sagsnummer, som begynder med fx IB efterfuldt af 5 tal. IB betyder også, at det er et brandalarmanlæg (ABA-anlæg).

Nedenstående forkortelser for de forskellige brandsikringsanlæg.

ABA – Automatiske brandalarmanlæg (IBxxxxx)

AVS – Automatiske sprinkleranlæg (IAxxxxx)

ABV /ATA– Automatiske brandventilationsanlæg / Automatiske tryksætningsanlæg (IGxxxxx)

AVA – Automatiske varslingsanlæg og IVA – Interne varslingsanlæg (IFxxxxx)

ARS – Automatiske rumslukningsanlæg (IDxxxxx)

AGA – Automatiske gasalarmanlæg (ICxxxxx)


Vær opmærksom på, at har I flere anlæg i bygningen, er der en inspektionsrapport for hvert anlæg.

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING