Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed

DBI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse baseret på digitale værktøjer og ekspertsystemer, der gør det nemt for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder at projektere brandsikkerhed og at indarbejde krav til brandsikkerhed i digitale bygningsinformationsmodeller (BIM).

Formålet er at bidrage til at øge byggeriets produktivitet gennem en digitalisering af processerne i forbindelse med projektering af brandsikring. Dette er i fokus for såvel virksomheder som organisationer og myndigheder. I dag er projekterende virksomheder ofte nødt til at inddrage dyr og tidskrævende ekstern ekspertviden.

Serviceydelsen skal erstatte en stor del af de manuelle arbejdsgange ved projektering af brandsikring. Den nye serviceydelse skal desuden blive en integreret del af arbejdet med digitale bygningsmodeller. Den vil – ud over at styrke konkurrenceevnen hos de projekterende virksomheder – også understøtte produktiviteten både i de udførende byggevirksomheder og hos de offentlige myndigheder via lettere sagsgange ved myndighedsgodkendelse af byggeri.

Derudover vil den nye serviceydelse lette og understøtte arbejdet med brandprojektering i forbindelse med øget anvendelse af bæredygtige byggevarer samt mere avancerede materialer, konstruktioner og arkitektur.

Serviceydelsen har tre målsætninger:
  • Digitalisering af præskriptive regler og andre tekniske forskrifter.
  • Aktiv brug af præskriptive regler og tekniske forskrifter i BIM.
  • Projektering i BIM af bygningers kritiske zoner ved brand.

DBI’s vil udvikle en ny serviceydelse der forudsætter omfattende erfaring med brandprojektering, brandkrav og brandtekniske beregninger, som er kernekompetencer på DBI i kombination med de datalogiske kompetencer, som findes hos DBI’s samarbejdspartnere.

Som GTS-institut er det en oplagt opgave for DBI at påtage sig udviklingen af sådanne værktøjer og efterfølgende at stille dem til rådighed for danske virksomheder.

Projektet vil blive gennemført i tæt samarbejde med kommende brugere af de nye serviceydelser, samt eksperter inden for det digitale område.

Projektet er en del af DBI’s resultatkontrakt der løber fra 2015-2018. DBI indgår med tre års mellemrum en resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation.
Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed Projektet løb fra: 1. januar 2016 til 31. december 2018
Claus Langhoff

Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING