Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DOGANA

Sociale netværk har gjort virksomheder og offentlige myndigheder eksponerede over for det såkaldte Social Engineering 2.0 – dvs. manipulation af mennesker gennem IT-systemer med henblik på at få dem til at foretage bestemte handlinger eller videregive fortrolige oplysninger.

Formålet med DOGANA-projektet er dels at definere organisationers sårbarhed over for Social Engineering (SE) og dels at reducere de risici, der er forbundet med Social Engineering.

DBI er ansvarlig for udvikling af værktøjer, der øger fokus på de risici, der er forbundet med Social Engineering. Desuden skal DBI foretage en omfattende test af DOGANA-platformen med seks brugere, der arbejder inden for kritiske områder som energi, økonomi, transport, forsyningsselskaber og offentlige myndigheder.

Samarbejdspartnere
 • Engineering International Belgium ENG Belgium
 • ICT Center of Excellence For Research, Innovation, Education and industrial Labs partnerships, CEFRIEL Italy
 • Austrian Institute of Technology AIT Austria
 • Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni CNIT Italy
 • INESC INOVAÇÃO - Instituto de Novas Tecnologias INOV Portugal
 • National Centre for Scientific Research Demokritos NCSRD Greece
 • University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland SUPSI Switzerland
 • KU Leuven KUL Belgium
 • PROPRS Ltd. PROPRS United Kingdom
 • VisionWare Sistemas de Informação SA VIS Portugal
 • Thales Communications and Security SA TCS France
 • THALES SERVICES S.A.S TS France
 • Hewlett Packard HP Italy
 • ELTA Solutions Ltd ELTA Israel
 • Gabinete Nacional de Segurança GNS Portugal
 • Regia Autonoma de Transport Bucuresti RATB Romania
 • Hellenic Ministry of Defence HMOD Greece

Projektet er på 5 mio. EUR og er finansieret af EU Horizon 2020. 

Læs mere på projektets hjemmeside
Dogana Projektet løb fra: 1. september 2015 til 31. august 2018
Lauge Vithner Jensen

Projektansvarlig
Lauge Vithner Jensen
Beredskabsrådgiver Pb. i beredskab, katastrofe- og risikomanagement Certified Prince2® Practitioner, PeopleCert

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING