Facade Testing

Formålet med projektet er at udvikle en omfattende, brugbar og billig brandprøvningsmetode med tilhørende apparater til facadesystemer. Prøven skal give en præstationsbaseret vurdering, være let eksporterbar over hele Europa (ideelt set i verden) med hensyn til lovgivning og alsidig, således at ethvert facadesystem kan testes i det, men hovedfokus vil blive lagt på eksterne termiske isolationssystemer (ETICS). Et af målene er at bruge testen til at kalibrere i forhold til postdoc’en "Numerical modelling of facade systems in fire to assist certification testing" vedrørende numerisk modellering.

Projektet søger at skabe et system, der kan erstatte fuldskalaforsøg. Kan systemet lykkedes på europæisk plan, ville det være meget gavnligt for facadeproducenter i hele Europa. Facadeafprøvningssystemet vil bidrage til at forbedre DBI's viden om brandadfærd hos facadesystemer – med fokus på ETICS. Projektet vil give erfaringer og øget viden om dette område, hvilket er en fordel ved en yderligere udvikling af facadeafprøvningssystemer, f.eks. matematiske modeller, der kan forudsige resultatet af fuldskala facadeforsøg.

Projektet bliver gennemført som en postdoc i samarbejde med Lund universitet. 
Facade Testing
Anders Dragsted

Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn