Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

IMPROVER

Projektet IMPROVER skal udvikle retningslinjer og metoder, der har til formål at gøre kritiske infrastrukturer mindre sårbare i forbindelse med katastrofer.

Projektet er opdelt i tre faser:
 • Indsamle koncepter og erfaringer på internationalt niveau
 • Vælge, evaluere og anvende koncepterne i realistiske miljøer (living labs)
 • Udvikle EU retningslinjer og metoder for kritiske infrastrukturer

DBI leder to arbejdsområder. Det første område inkluderer hele fase 1 af projektet, hvor DBI skal organisere workshops og interviews, lave en litteraturundersøgelse og udvikle et leksikon af definitioner. Det andet er en formidlingsopgave.

DBI deltager også i fire andre arbejdsområder, hvor DBI bl.a. bidrager i udvikling af scenarier, definerer metoder fra business continuity management og deltage i living labs.

Samarbejdspartner
 • RISE Sweden
 • Institut National de l’Environnement et des RISques, France
 • University of Sheffield, UK
 • RISE Norway
 • INOV INESC INOVAÇÃO –Instituto de Novas Tecnologias, Portugal
 • University College London, UK
 • Euro-Mediterranean Seismological Centre, France
 • Universitet i Tromsø, Norway
 • Joint Research Centre Institute for the Protection and the Security of the Citizen (JRC), Belgium

Projektet er finansieret under Horizon 2020 programmet og løber fra den 1. juni 2015 indtil den 31. maj 2018.

Læs mere på projekts hjemmeside
Improver udvikler retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer. Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 30. september 2018
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING