Digital tryghed

DBI er i færd med at udvikle en ny teknologisk serviceydelse kaldet “Digital Brandsikkerhed”, som er baseret på digitale værktøjer og ekspertsystemer. Det forventes at denne digitalisering af brandsikkerhed vil erstatte store dele af de nuværende manuelle arbejdsgange. “Digital Brandsikkerhed" skal gøre det nemmere for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder at tage højde for brandsikkerhed allerede i projekteringsfasen, idet de kan indarbejde krav til brandsikkerhed i digitale bygningsinformationsmodeller (BIM).

Dette projekt har fokus på digitalisering af sikkerhed og tryghed i relation til brandsikkerhed, hvor liv og død er på spil, og ansvaret for risikovurderingerne flyttes fra én ekspertgruppe (brandinspektører/-ingeniører) og uddelegeres til en anden ekspertgruppe (arkitekter).

Parametre som (brand)sikkerhed, den hidtidige tryghed til erfaringsbaseret og personbåren ekspertviden, fortrolighed med et it-system, der reelt drejer sig om liv og død, og tillid til, at programmet leverer kvalitetssikret viden, vil påvirke, forskyde og forandre den eksisterende praksis på området: noget digitaliseres, andet automatiseres, og atter andet bliver fremadrettet arkitektens ansvar alene. Denne opgaveglidning vil, som resultat af en digitalisering, skabe nye relationer, ukendte typer udfordringer og nye former for sociale sammenhænge. Dette påkalder sig et behov for antropologiske analyser, og har en høj grad af antropologisk interesse. Ikke mindst vil forskningen i dette projekt skabe indsigter af stor praktisk og kommerciel betydning for udviklingen og implementeringen af systemet hos såvel DBI som arkitektfirmaer og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Projektet udføres som en erhvervs ph.d. i samarbejde med Københavns universitet.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Forretningsudvikler

Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Erhvervs Ph.d.-studerende

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.