Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Branddagen 2024

Kursusnummer: BRO15614

Kursusbeskrivelse

Keynote-speaker om formiddagen: Professor José Torero

José Torero, leder af UCL Department of Civil, Environmental & Geomatic Engineering, er en anerkendt ekspert inden for brandsikkerhed, især i komplekse miljøer som høje træbygninger. Han fungerede som specialistvidne i høringen efter Grenfell Tower-branden i 2017.

Professor Torero vil tale om:

 • Bygningskonstruktioner i træ og genanvendelige materialer
  Metoder til at opnå brandsikre bygningskonstruktioner. Hvordan vurderer man, hvornår brandsikkerheden er opfyldt?
 • Konklusion på Grenfell-branden og den endelige rapport
  Hvad vi har lært af Grenfell-tragedien og hvordan vi kan forbedre brandsikkerheden i byggeriet baseret på erfaringerne?Key note speaker eftermiddag: WoodHub

WoodHub ved Odense Havn står færdigt i 2025 og bliver Danmarks hidtil største træbygning med plads til 1.900 mennesker, som skal arbejde i de otte statslige institutioner, der flytter ind. Kontorknudepunktet bliver på seks etager og kommer til at sætte helt nye standarder for byggeri herhjemme.

Kompetencechef for Trækonstruktioner, Bo Pedersen fra rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia, vil tale om:
 • Baggrund og overvejelser for brandstrategi, herunder valg af brandbeskyttelsessystem og sprinkling
 • Overvejelser omkring dokumentationsmetode
 • Samarbejde mellem brandrådgiver og konstruktionsingeniør
 • Den valgte dokumentationsmetode for brandbeskyttelsessystemet
 • Dimensioneringsprincipper for byggeriet


Derudover er der 6 forskellige workshops – med mulighed for at deltage i 3:

 1. Slutkontrol (alle brandklasser)
  Workshoppen omhandler processen omkring slutkontrol og ibrugtagning af byggerier, hvor der er flere brandtekniske installationer der skal fungere sammen. Workshoppen vil blive belyst fra både installatørsiden og brandrådgiversiden og vil have fokus på, hvilke tiltag der skal til for at lave den bedste løsning. Der vil være oplæg fra begge parter og der bliver også tid til en god faglig drøftelse.

 1. Renoveringer 
  Workshoppen tager udgangspunkt i et større renoveringsprojekt. Der sættes fokus på de udfordringer, der er i forhold til byggetilladelse og eksisterende godkendte forhold. Workshoppen afholdes af arkitekten/bygherren på den konkrete opgave og der vil være caseopgaver undervejs.

 1. Brandstrategirapporten vs. funktionsbeskrivelsen
  I denne workshop kigges der nøje på forskellen imellem brandstrategirapporten og funktionsbeskrivelsen. Der bliver vist eksempler på gode løsninger og også eksempler, hvor man ikke har formået at ramme den rette målgruppe. I workshoppen vil der også være rig mulighed for faglig diskussion og der vil også være caseopgaver til deltagerne.

 1. Brandsyn 
  Mange brandrådgivere sidder i dag og skal hjælpe institutioner med at løse påbud som de har modtaget i forbindelse med brandsyn udført efter kapitel 7. Denne workshop vil blive gennemført af en brandinspektør, der til daglig går brandsyn og en brandrådgiver. Sammen vil de vise eksempler på, hvordan man kan komme i mål. Workshoppen vil indeholde dialog og drøftelse      af forståelsen af reglerne.

 1. Sprinklersystemer i bæredygtigt byggeri 
  Workshoppen har et særligt fokus på, hvordan sprinklersystemer kan bringes i spil, særligt i bæredygtigt byggeri. Problemstillingen vil blive anskuet fra to forskellige vinkler; dels brandrådgiveren og dels forsikringsselskabets.

 2. Facadeafbrænding (BioFacades:UpHigh)
  Projektet, der ledes af DBI, BioFacades:UpHigh skal flytte grænserne for, hvor højt man kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer i Danmark. På baggrund af resultaterne bliver der formuleret generelle guidelines til branchen, som sidenhen kan blive til nye, præaccepterede løsninger inden for brandklasse 2-byggerier. På workshoppen er fokus på, hvordan resultaterne kan bruges i praksis. 

Målgruppe

Branddagen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Varighed

1 dag.

Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Middelfart, Huset
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart

PRISER

DKK 4.500,00
(medlem)
DKK 4.500,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
16. maj 2024 09:00 - 16:00

Middelfart, Huset
15. maj 2024 09:00 - 16:00
Tilmeld

Branddagen 2024

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING