Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Kontrolplaner for brandrådgivere

Kursusnummer: BRO15168

Kursusbeskrivelse

Hvorfor skal du som brandrådgiver bruge tid på udarbejdelse af projektspecifikke kontrolplaner? Hvad er formålet, og hvem er egentlig målgruppen? Kontrolplaner skal være mere end generiske dokumenter – de skal inkludere alle relevante forhold og udelade det irrelevante. Det handler om at finde den rette balance: at medtage det nødvendige uden at overvælde med unødvendige detaljer. Afgrænsning af projektet er afgørende.

Kontrolplaner er essentielle for byggeprocessen og sikrer gennem uafhængig kontrol, at de brandtekniske forhold i byggeriet overholder gældende krav og standarder. Det er den certificerede brandrådgivers ansvar, at alle relevante aspekter af byggeriet bliver kontrolleret i de forskellige faser (design, projektering og udførelse). Dette kursus giver dig den nødvendige viden om godkendelseskriterier og lærer dig dit ansvar i udførelsen af kontrolplaner som brandrådgiver – og hvornår dit ansvar ophører. Med denne viden vil din arbejdsproces blive mere effektiv og sikker.

Målgruppe

Kurset er for certificerede brandrådgivere på alle niveauer med erfaring i udarbejdelse af brandteknisk dokumentation både i BK2- og i BK3/4-sager.

Kurset går et spadestik dybere end modul 3 på brandrådgiveruddannelsen/CFPA’en. Det er ikke et krav, at man har deltaget på modul 3, men det anbefales, at man har erfaring med udarbejdelse af brandteknisk dokumentation og certificering. 

Kursusindhold

Nedenfor er en oversigt over de emner, der vil blive gennemgået på kurset.
 
Den brandtekniske kontrol
 • Opdatering af BR18 til udarbejdelsen af kontrolplaner ift. certificerede virke. Gennemgang af begreberne og baggrunden for hvorfor der skal udføres kontrol, herunder niveauer af kontrol
 • Eksempler på gode og dårlige kontrolplaner for design, projektering og udførelse
 • Cases: Typiske udfordringer med kontrolplaner/ kontrolrapporter ift. aflevering. Du har som kursist mulighed for at indsende egne eksempler på forhånd
 • Opgave: Udarbejd en god kontrolplan. Kursister kan evt. tage sin egne kontrolplan med ift. et konkret projekt eller arbejde med et udleveret eksempel.


Kontrol af akkrediteret inspektion ift. aflevering 
 • Hvilke installationer skal der udføres inspektion på?
 • Hvilke ansvar har brandrådgiveren?
 • Hvilke fejl (A, B, C) kan brandrådgiveren godkende?
 • Hvad med ombygning og eksisterende anlæg?
 • Hvad hvis der er fejl på et anlæg?
 • Hvad hvis der er ændringer efter inspektionen?

Sluterklæring 
 • Hvordan kommer vi i mål?
 • Den gode kontrolproces
  • I designfasen
  • Under projekteringen
  • Ved projektering imens der udføres
  • Under udførelse
  • Ift. Bygherre leverancer
 • Hvem har ansvaret?

Varighed

1 dagHvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 4.320,00
(medlem)
DKK 4.800,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Hvidovre, DBI
14. november 2024 09:00 - 16:00

Kontrolplaner for brandrådgivere

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING