Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Formålet med projektet var at styrke den sikringstekniske infrastruktur i Danmark.

Der er meget lidt lovgivning, få velbeskrevne og dokumenterede standarder og retningslinjer samt begrænset adgang til testfaciliteter på det sikringstekniske område i Danmark. Det kan derfor være svært for leverandører, myndigheder og slutbrugere at navigere i dette marked.

DBI skulle bl.a. deltage i internationale standardiseringer på vegne af danske virksomheder, indsamle viden om de nyeste internationale sikringsteknologier og opbygge testfaciliteter. Alt sammen med fokus på danske virksomheders behov.

Samarbejdspartnere
  • SikkerhedsBranchen
  • Forsikring og Pension
  • Politiet


Projektet var en del af DBI’s resultatkontrakt der løb fra 2013-2015. DBI indgår med tre års mellemrum en resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation.

Styrket Sikringsteknisk infrastruktur Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015
Carsten Damgaard

Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING