Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Formålet med projektet var at styrke den sikringstekniske infrastruktur i Danmark.

Der er meget lidt lovgivning, få velbeskrevne og dokumenterede standarder og retningslinjer samt begrænset adgang til testfaciliteter på det sikringstekniske område i Danmark. Det kan derfor være svært for leverandører, myndigheder og slutbrugere at navigere i dette marked.

DBI skulle bl.a. deltage i internationale standardiseringer på vegne af danske virksomheder, indsamle viden om de nyeste internationale sikringsteknologier og opbygge testfaciliteter. Alt sammen med fokus på danske virksomheders behov.

Samarbejdspartnere
  • SikkerhedsBranchen
  • Forsikring og Pension
  • Politiet


Projektet var en del af DBI’s resultatkontrakt der løb fra 2013-2015. DBI indgår med tre års mellemrum en resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation.

Styrket Sikringsteknisk infrastruktur
Carsten Damgaard

Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING