Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Røg og tox til søs

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe et grundlag for en fremtidig dansk strategi for FRP-komponenter til skibsbyggeri. Dette opnås igennem dokumentation af eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til godkendte FRP-produkters røgafgivelse. Hermed skal projektets resultater bidrage til at styrke brandsikkerheden på skibe med FRP-komponenter.

Projektets innovative værdi består i, at der for første gang gennemføres komparative analyser af FRP-komponenter for at dokumentere sammenhæng mellem flammeafgivelse og toksisk røg. Både den benyttede metode samt den efterfølgende analyse er nyskabende.

Projektets resultater kan få betydning for det fremtidige materialevalg til skibe, i første omgang dog overvejende politisk i forhold til arbejdet i IMO. I det omfang, at arbejdet påvirker fremtidige godkendelsesprocedurer kan danske underleverandører af FRP-baserede skibskomponenter få et forspring i forhold til at kunne levere mere veldokumenteret brandsikre produkter.

Grundlaget for projektet er, at der formuleres en antagelse, som forsøges eftervist. Det kan vise sig, at antagelsen ikke holder. Vurderingen er her, at projektet under alle omstændigheder vil fremkomme med metoder og resultater, der vil skabe værdi for industrien.

I sidste ende vil projektet være en succes, hvis det i tilfælde af en brand på et skib kan påvises, at det nye fokus på FRP-materialers giftighed har været med til at redde menneskeliv.


Projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond
Røg og tox til søs Projektet løb fra: 1. august 2016 til 30. september 2017
Lene S. Kristensen

Projektansvarlig
Lene S. Kristensen
Civilingeniør

Telefon: 23 31 93 63
E-mail: lsk@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING