Projekt Brandårsager

Formålet med Projekt Brandårsager var at opnå bedre brandsikkerhed i private hjem. Projektet kortlagde data, der registreres ved bygningsbrande af en række centrale aktører samt indsamlede viden, der ligger uden for registreringssystemerne om brandårsager og skadeslidtes risikoadfærd. I dag registreres cirka en tredjedel af alle brandsager med ’ukendt’ brandårsag, hvilket gav anledning til, at DBI og projektets partnere indgik samarbejdet om at skabe bedre indsigt i brandårsager og risikoadfærd.

Den samlede projektgruppe besluttede at undersøge bygningsbrande for på den måde give projektets resultater større viden inden for såvel brande i private hjem som virksomheds- og industribrande. Alle brandrapporter fra 2014 og 2015 i en udvalgt politikreds fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem (ODIN), Politiet samt DBI blev gennemgået.

Samarbejdspartnere
  • Beredskabsstyrelsen
  • TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten her
Projekt Brandårsager
Carsten Møller

Projektansvarlig
Carsten Møller
Forretningsudvikler

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn