Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Numerical modelling of facade systems in fire to assist certification testing

Projektet har til formål at lægge det teoretiske grundlag for udviklingen af en numerisk model, der beskriver adfærden på udvalgte egenskaber af ETICS-facadeopløsninger, der udsættes for brand. Modellens hensigt vil være at reproducere testopsætningen for at karakterisere udgangspunktet. Modellen vil da være i stand til at forudsige adfærd af fuldskalaelementer baseret på dette udgangspunkt. Derudover kunne modellen også bruges til at give designretninger til forskellige variationer omkring et basis produkt i en certificeret løsning.

Dette projekt er en postdoc, der udføres I samarbejde med Lund Universitet. Projektets formål er at udvikle en numerisk model til at vurdere facade systemers performance ved brand. Modellen skal bruges i kombination med en ny test metode for medium skala enheder. Hertil vil projektet modtage data fra andre projekter, hvor DBI er involveret, f.eks. to storskalaundersøgelser i 2017 i samarbejde med KICT i Korea og projektet fra Europa-Kommissionen for harmonisering af facadetestning.
Numerical modelling of facade systems in fire to assist certification testing Projektet løb fra: 1. juni 2017 til 31. maj 2018
Anders Dragsted

Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING