Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

FFAT

Formålet med FFAT-projektet (Façade Fire Assessment Tool) er at hjælpe producenterne med at overvinde de eksisterende lovgivningsmæssige barrierer for brandsikkerhed ved at lancere det første kommercielle værktøj til vurdering af facadeelementers potentiale for at opnå en europæisk og asiatisk certificeringstest. For virksomheder der eksporterer facader, vil FFAT resultere i ca. 40% besparelse i brandtest omkostninger og ca. 25% reduktion af time-to-market inden 2024. Behovet for passende facadebrandprøvningsmetoder bliver mere presserende, da alvorlige brande, der involverer facader, stiger i antal og konsekvenser.

Konceptet bag FFAT-projektet er at erstatte fuldskala brandprøvninger ved hjælp af en kombination af reduceret brandtests og CFD modellering for at opnå mere detaljerede resultater sammenlignet med fuldskala brandprøvninger. Formålet af prøvninger med mindre skala er at tilvejebringe data om varmeeksponering og reaktionskrævende egenskaber hos den testede ETICS (Ekstern termisk isolering komposit systemer). CFD-modelleringens rolle er at oversætte testresultaterne med reduceret skala til en fuldskalaindstilling, der tager fat på udfordringerne i forbindelse med termomekanisk adfærd, brandbelastning, brandspredning osv.

Façade Fire Assessment Tool Projektet løb fra: 1. december 2016 til 30. november 2017
Aleksander Vangsgaard

Projektansvarlig
Aleksander Vangsgaard
Projektleder

Giorgio Marinelli

Projektansvarlig
Giorgio Marinelli
Programansvarlig

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING