Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

EU FireStat: Closing data gaps and paving the way for pan-European Fire Safety Effort

Der er markante forskelle på EU-landenes brandstatistikker. F.eks. varierer det fra land til land, hvordan man opgør antallet af branddøde. Derfor kan statistikkerne ikke uden videre samkøres til én samlet statistik, der viser, hvor det går galt, og hvor man med fordel kan sætte ind.

Formålet med projektet EU FireStat er at lære, hvordan landene opgør deres brandstatistik – for dermed at vurdere, om det er muligt at gøre statistikkerne sammenlignelige og samle dem til en fælles statistik. En sammenlignelig brandstatistik gør det nemlig let at se, hvad der fungerer og ikke fungerer i et lands brandsikkerhed og på den måde reducere antallet af branddøde.

Det første skridt mod at forbedre noget er at skabe overblik og måle på det. For overblik afslører sammenhænge og giver mulighed for at sætte ind dér, hvor de største gevinster kan hentes. Derfor har EU startet projektet EU FireStat, der skal give overblik over de europæiske landes brandstatistik og munde ud i en fælles statistik.

Når statistikken er indsamlet, skal den analyseres, og metodikken bag skal forstås. Da det imidlertid ikke er sikkert, at de forskellige statistikker er tilstrækkeligt sammenlignelige, skal projektet også lede til en samlet metodik til statistik, som landene kan bruge i fremtiden. Den skal i det mindste gøre det muligt at udvikle en sammenlignelig brandstatistik.

DBI deltager i projektet sammen med otte andre parter. Projektet er EU-støttet og løber frem til januar 2022.

Læs mere om projektet på EU FireStat's hjemmeside

DBI hører gerne fra folk, der kan bidrage med statistik eller anden viden på området i Danmark eller Norge. Kontakt projektets faglige ansvarlige Friedrich Grone eller projektleder Ditte Frostholm.

EU FireStat: Closing data gaps and  paving the way for pan-European Fire Safety Effort Projektet løb fra: juli 2020 og frem til januar 2022
Friedrich Grone

Projektansvarlig
Friedrich Grone
Brandundersøger

Samarbejdspartnere

Kontakt

Friedrich Grone
Friedrich Grone Brandundersøger
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING