Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

IoT-sikkerhed er en stigende udfordring for alle virksomheder, der bruger IoT i infrastruktur og produkter. Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder har kompetencerne til at kunne vælge sikre IoT-løsninger, og at danske producenter har kompetencerne til at udvikle og producere sikre IoT-produkter. Det er vigtigt at opretholde det brand omkring kvalitet, som danske produktionsvirksomheder generelt har.


I dette projekt vil DBI sammen med andre GTS-institutterne i fællesskab være i stand til at levere ydelser og hjælp til at kortlægge standardiserede krav til virksomheders cybersikkerhed omkring både brug og udvikling af IoT-produkter samt dokumentere disse krav. Dette vil blive udmøntet på følgende hovedaktiviteter:

  1. Skabe overblik over standarder og krav, ved at medvirke til standardiseringsarbejde omkring IoT-sikkerhed. Både for at medvirke til, at de relevante standarder kommer til at passe med danske virksomheders (herunder SMV’ers) behov, og for at hente viden hjem og kunne certificere virksomheder og produkter ud fra relevante standarder. Dette er kontinuert arbejde, der vil række ud over projektperioden på to år, men denne aktivitet vil sikre, at vi kan komme i gang med at udvikle ydelser og kommer hurtigt ind i standardiseringsarbejdet på området.
  2. Udarbejde guides og best practice-beskrivelser rettet mod virksomhederne, så de nemt kan få oversigt over relevante standarder, og i hvilken grad de kan leve op til dem.

Output fra projektet

Output vil være rådgivningsydelser men i højere grad evaluerings- og certificeringsydelser. Via rådgivningsydelserne vil DBI sammen med de andre GTS-institutter kunne hjælpe virksomhederne med at højne deres IoT-sikkerhed og udvikle sikrere produkter samt give dem viden om, hvilke standarder der er relevante for dem, og hvad der skal til for at leve op til dem. Via evaluerings- og certificeringsydelserne vil DBI sammen med GTS-institutterne kunne evaluere og certificere, at virksomhederne lever op til relevante standarder, således at virksomhederne kan dokumentere dette over for både kunder og myndigheder.

Projektet udføres i partnerskab med FORCE Technology og Alexandra Instituttet, og er en del af DBI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation der løber fra 2019-2020.Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING