Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

SmokeSense

Projektet skulle introducere radikal innovation inden for detektering af brand ved at udvikle nye intelligente sensorer i miniatureformat. Formålet med udviklingen af den nye sensorteknologi var at imødekomme behovet for at forbedre sensorernes reaktionstid og følsomhed og dermed reducere omkostninger og skader ved en brand.

Ambitionen var, gennem et samarbejde mellem parterne i projektet, at udvikle et gennemtestet koncept bestående af en sensor, som kunne måle gassen, samt elektronik til databehandling og kommunikation. Teknologien skulle udvikles og markedsføres i to nye formater for at sikre, at konceptet kunne anvendes bredt i relation til brandsikring, brandforebyggelse. Det ene format var en punktformet detektor til installation under loftet. Det andet var en minisensor til indbygning i elektriske apparater.

SmokeSense var et EU finansieret projekt, som startede 1. september 2013 og kører frem til september 2015.
SmokeSense Projektet løb fra: 1. september 2013 til 31. september 2015
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING