Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

Spireprojektet blev udført i samarbejde mellem CINARK - Center for Industriel Arkitektur. InnoBYG Spireprojektet: ”Fortætning af byggeri ved anvendelse af lette byggesystemer med bærende bygningsdele af træ” har arbejdet med emnet gennem indhentning af viden fra eksterne indlægsholdere på temadagen ”Gentænk træ som bærende bygningsdele i høje bygninger”, og ved at udarbejde et katalog af eksempler på fortætning af en eksisterende bygningsmasse. Kataloget med eksempler er et resultatet af en workshop afholdt på CINARK med deltagelse af studerende og professionelle arkitekter og ingeniører.

En af de store udfordringer for byggeri i større skala er at bryde med de traditionelle brandregler i
Danmark, således at det igen bliver alment acceptabelt, at bygninger med mere end 4 etager helt eller
delvist har bærende bygningsdele af træ, uden at disse bygninger nødvendigvis betragtes som
”brandfarlige”.

I arbejdet med dette projekt, har et gennemgående tema været en mangel på beskrevne eksempler på,
hvorledes anvendelsesområdet for bærende bygningsdele af træ kan anvendes og udnyttes i Danmark.
Muligheden for øget anvendelse af bærende bygningsdele af træ vil være til stede både ved fortætning,
hvor der bygges ovenpå og til eksisterende byggeri, og ved traditionelt byggeri.

Læs mere om projektet i rapporten her
InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer Projektet løb fra: 1. januar 2015 til 31. december 2015.
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING