Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Dokumenteret brandsikkerhed

DBI vil udvikle og styrke den teknologiske infrastruktur og de teknologiske serviceydelser til dokumentation af brandsikkerhed og brandsikkert design af komponenter og systemer til brug i bygninger eller skibe. Formålet er at give danske virksomheder nem adgang til såvel den nyeste viden om brandsikkert design som brandprøvninger, der kan dokumentere, at de stillede myndighedskrav er overholdt.

Adgang til en førende brandteknisk infrastruktur er både afgørende for virksomhedernes succes på markedet og for at fremme udvikling af nye materialer og konstruktioner. Derfor bidrager indsatsen til at styrke virksomhedernes innovation, som fx kan være brug af nye højisolerende konstruktioner i byggeriet eller energibesparende letvægtsmaterialer til skibe. Indsatsen er således en udmøntning af DBI’s mission som GTS-institut.

Overordnet vil DBI:
  • Udvikle prøvningsmetoder og – udstyr på områder med nye eller reviderede internationale standarder med krav til brandegenskaber
  • Facilitere demonstrationsbrandprøvninger for nye materialer
  • Hjemtage og formidle opdateret viden om nye materialer og byggesystemer samt om brandkrav på relevante eksportmarkeder.

Målgruppen for den teknologiske infrastruktur er producenter af byggevarer, materialer og udstyr, udførende byggevirksomheder (herunder installatører), skibsværfter og deres underleverandører, offshore-industrien og dens underleverandører samt rådgivende ingeniører og arkitekter.

Samlet har denne målgruppe, der bl.a. omfatter cirka 10.000 SMV’er, en årlig omsætning på cirka 400 mia. kr. DBI’s brandtekniske infrastruktur understøtter med andre ord virksomheder, hvis produktion svarer til 20 % af Danmarks bruttonationalprodukt, med faciliteter og rådgivning om overholdelse af krav til brandsikkerhed.

Projektet er en del af DBI’s resultatkontrakt der løber fra 2015-2018. DBI indgår med tre års mellemrum en resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation.
Dokumenteret brandsikkerhed Projektet løb fra: 1. januar 2016 til 31. december 2018.
Carsten Damgaard

Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING