Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Opdaterede versioner af DBI Retningslinjer: 001, 002, 027

Udgivet: 07.06.21

DBI har udgivet opdaterede versioner af yderligere tre DBI Retningslinjer. Det drejer sig dels om de administrative retningslinjer ’DBI Retningslinje 001 – Brandsikringsanlæg – Godkendelse af virksomheder til projektering, installationer, service og vedligehold af brandsikringsanlæg’ og ’DBI Retningslinje 002 – Brandsikringsanlæg – Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg’, som begge er blevet opdateret i henhold til BR18 og de løbende tilpasninger gennem det seneste år. Der er primært tale om tilpasninger vedr. uddannelse og eksamen, så de to retningslinjer nu i højere grad understøtter kompetence- og kvalifikationskravene til projekterende og udførende.

Desuden er den tekniske retningslinje ’DBI Retningslinje 027 – Brandventilation – projektering, installation og vedligeholdelse’ blevet opdateret, så den nu er i overensstemmelse med funktionskravene i BR18. Både luftsluser og ATA-anlæg er blevet indarbejdet i retningslinjen, og herudover er strukturen blevet ændret.

Læs mere og køb DBI Retningslinje 001

Læs mere og køb DBI Retningslinje 002 

Læs mere og køb DBI Retningslinje 027

Læs mere
charlotte_a__hellensberg

Kontakt:

Charlotte A. Hellensberg

Kvalitetschef

51 57 23 34

cah@brandogsikring.dk

Opdaterede DBI-Retningslinje 001, 002 og 027
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV