Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Nye retningslinjer for elbiler på vej

Udgivet: 15. december 2020

Inden årets udgang udgiver Beredskabsstyrelsen en ny vejledning for beredskabers indsatser i forbindelse med elbiler og plug-in-hybrider. Desuden arbejdes der på retningslinjer for andre batterirelaterede udfordringer.

Gem artikel Artikel gemt
Elbiler og plug-in-hybrider opfører sig anderledes ved uheld og brand end konventionelle biler.

Elbilerne og plug-in-hybriderne er her. Antallet er indtil videre begrænset, men alt tyder på, at der kun vil komme flere i fremtiden – måske helt op til en halv million inden 2030. De kommer dog ikke uden udfordringer. Ét er store krav til opladning og el-infrastruktur, noget andet er, at elbiler og plug-in-hybrider opfører sig anderledes ved uheld og brand end konventionelle biler.

De store batterier kan bryde i brand, hvis de kommer til skade, de kan udvikle giftig røg og er vanskelige at slukke, og de kan også blusse op igen lang tid efter, de er slukket. Derfor arbejder en arbejdsgruppe med Beredskabsstyrelsen i spidsen lige nu på en retningslinje til de kommunale beredskaber om korrekt håndtering af el- og plug-in-hybridbiler.

- Der findes mange forskellige historier fra udlandet om hændelser og om, hvad man skal gøre og ikke gøre ved brand i litium-ion-batterier i biler. Nu samler vi først erfaringer og den nyeste forskning på området, ligesom vi undersøger, hvilke procedurer man anvender i de lande, der har mere erfaring med el- og plug-in-hybridbiler. Og derefter opdaterer vi den eksisterende vejledning, så det er klart, hvordan vi griber det an i Danmark, siger Frederik Prytz-Grønfeldt, der er kontorchef for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen.

- Der er stor efterspørgsel fra de kommunale beredskaber efter vejledningen, og den forventes klar i en ny version inden udgangen af 2020, siger han.

Arbejdsgruppe for andre udfordringer

Sideløbende er der også en anden arbejdsgruppe – med Beredskabsstyrelsen og en række andre aktører, herunder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Danske Beredskaber, Færdselsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen – der skal se nærmere på de mere overordnede udfordringer og spørgsmål, som el- og plug-in-hybridbiler, opladning og batteripakker i bygninger og byrum kan medføre.

- Det er et bredere projekt, som involverer mange myndighedsområder ud over Beredskabsstyrelsen. Derfor har det arbejde også en længere tidshorisont, siger Frederik Prytz-Grønfeldt.

Arbejdet er i øjeblikket i en opklarende fase for at afdække udfordringerne. Håbet er, at det leder til en større synliggørelse af regler og vejledning på området i løbet af 2021, som f.eks. entreprenører kan bruge til at skabe sikre løsninger.

De rigtige løsninger fra start

Selvom det for begge områder er muligt at se til lande, der er længere fremme, og kopiere deres tilgang, skal der mere til for at skabe de bedst mulige retningslinjer.

- Der er grund til at være grundig. Vi skal sikre os, at de løsninger og rammer, vi anvender, er tilpasset danske forhold. Samtidig er der relativ få reelle hændelser herhjemme og i udlandet, så erfaringsgrundlaget er stadig begrænset. Vi gør det så hurtigt, vi kan, men det er vigtigt, at det bliver gjort ordentligt, siger Frederik Prytz-Grønfeldt.

Thomas Hulin

Thomas Hulin

Head of Energy and Transport, PhD

Tlf.: 22 81 84 66

thu@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING