Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Mindre risiko for brande i el- og hybridbiler

Udgivet: 12. november 2021

En ny undersøgelse fra Beredskabsstyrelsen viser, at risikoen for brande i el- og hybridbiler er mindre end for brande i konventionelle biler. Statistik fra Norge viser samme tendenser.

Gem artikel Artikel gemt
Mindre risiko for brande i el- og hybridbiler

Beredskabsstyrelsen har netop afsluttet en undersøgelse af registrerede brande i el- og hybridbiler for perioden januar 2018 til og med september 2021. På den baggrund vurderer Beredskabsstyrelsen, at risikoen for brande i el- og hybridbiler er mindre end for brande i konventionelle biler.

Brande i el- og hybridbiler kan ganske vist i sjældne tilfælde være mere kritiske end traditionelle bilbrande, bl.a. fordi batteriet i elbiler kan udvikle varme og potentielt blusse op igen, længe efter branden er slukket. Til gengæld er der relativt få brande i el- og hybridbiler sammenlignet med brande i konventionelle biler. Desuden når brandvæsenet oftest at begrænse branden, inden den udvikler sig kritisk, f.eks. ved brandspredning til bilens batteri.

Ifølge undersøgelsen var der i 2020 18 brande i el- eller hybridbiler. I halvdelen af tilfældene var der typisk tale om brandspredning fra et andet køretøj. I undersøgelsesperioden var der otte gange behov for en brandslukningscontainer til at dæmpe varmeudviklingen i bilens batteri.

Læs hele undersøgelsen

Statistik fra Norge

Ifølge statistik fra Norge blev der i perioden 2019 til maj 2021 registreret 2.334 brande i konventionelle biler, mens der i samme periode opstod 59 brande i elbiler. Dermed udgør elbilbrande 2,5% af det samlede antal bilbrande, hvilket er et forholdsvis lavt tal, eftersom 9% af alle norske biler er elbiler.

Tallene får det norske ‘Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap’ til at konkludere, at der kun i meget begrænset omfang er grund til at bekymre sig om brand i elbiler.

Læs mere om den norske undersøgelse

Ib Bertelsen

Ib Bertelsen

Direktør

Tlf.: 20 10 90 44

ibe@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING