Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Statistik: Elbiler bryder sjældent i brand

Ny statistik fra Norge viser, at man generelt ikke behøver bekymre sig, om ens elbil bryder i brand. I perioden 2019 til maj 2021 registrerede det norske brandvæsen 2.334 brande i konventionelle biler. I samme periode var der 59 brande i elbiler. Dermed udgør elbilbrande ca. 2,5% af det samlede antal brande i de to køretøjstyper.

Når man tager højde for, hvor mange elbiler der findes på de norske veje (340.000 i 2020, hvilket svarer til 9% af alle biler i Norge), er det lavt. Tallene har fået det norske ‘Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap’ til at konkludere, at der kun i meget begrænset omfang er grund til at bekymre sig om brand i elbiler.

Dog står det også klart, at der er flere udfordringer forbundet med elbiler, hvis de alligevel bryder i brand. Pga. batteriet opfører elbiler i brand sig nemlig anderledes end konventionelle biler, og slukningen skal ske på en anden måde, da batteriet kan udvikle varme og potentielt blusse op igen, længe efter branden er slukket. Desuden kan skadede eller brændende batterier udlede hydrogenfluorid, som er giftig.


Læs artikel om brand i elbiler

Læs mere

Kontakt:

Michael Olesen

Brandundersøger

50 80 65 49

mio@brandogsikring.dk

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV