Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Vellykket indsats ved hybridbilbrand i p-kælder

Udgivet: 15. december 2021

40 brandfolk, en robot og en slukningscontainer til el- og hybridbiler var i aktion, da den første brand i en hybridbil i en p-kælder fandt sted i Danmark. Indsatsen fungerede godt, og hændelsen har givet erfaring til fremtiden.

Gem artikel Artikel gemt
Var branden opstået et andet sted end i en p-kælder, havde indsatsen været langt mindre. Foto: Bjørn Nielsen. BN FOTO.

Siden el- og hybridbiler begyndte at hvisle stille omkring på de danske veje, har man vidst, at de ikke opfører sig som andre biler, hvis de bryder i brand. Brande i de store batterier er svære at slukke, og de kan genantænde selv efter lang tid. Desuden afgiver de potentielt store mængder af den giftige og ætsende gas hydrogenfluorid, der gør området farligt for mennesker og slukningsarbejdet besværligt. Med de brandegenskaber er det værste scenarie en brand i en p-kælder.

Selvom elbiler statistisk set faktisk brænder sjældnere end konventionelle biler, har det danske beredskab nu fået de første erfaringer med netop en brand i en hybridbil i en p-kælder. Det skete, da der natten til den 7. september udbrød brand i en mild-hybrid-bil i en p-kælder i Hellerup nord for København.

- Der indløb en automatisk brandalarm fra p-kælderen omkring klokken 2 om natten, og tre minutter senere kom der en alarm fra den tilknyttede butik ovenpå. Vi sendte to udrykninger af sted, og da de ankom til stedet, var der røg i hele gaden, fortæller Rasmus Storgaard Petersen, der er beredskabsdirektør for Beredskab Øst og indsatsleder ved branden.

Robot skubbede bilen ud

Der var også røg i butikken, røgudvikling i kælderen og røg i et trapperum fra kælderen op til etagebeboelsen ovenover. De faktorer kombineret med den begrænsede sigtbarhed medførte en massiv indsats.

- Der var markant røgudvikling i kælderen, og den brændende bil blev lokaliseret og slukket. Brandfolkene meldte nummerpladen retur til indsatsledelsen, som slog den op i et register og så, at der var tale om en hybridbil. Samtidig meldte brandfolkene ved bilen, at batteriet tilsyneladende blev ved at afgasse og havde den karakteristiske røgudvikling, som tyder på, at et batteri har taget skade, siger Rasmus Storgaard Petersen og fortsætter:

»Det var ikke hybridbilen, men omstændighederne, der kaldte på så meget mandskab.«
Rasmus Storgaard Petersen

- Når vi ikke kan afvise, at det er batteriet, der er problemet, skal køretøjet altid trækkes ud. Så snart vi ankom til stedet, havde vi rekvireret LUF60, der er en robot, der egentlig bruges til at skabe ventilation, men som her også blev brugt til at skubbe bilen ud, siger han.

Udenfor blev bilen løftet op i den specialbyggede container, hvor el- og hybridbiler kan køles ned i flere døgn, hvis det er nødvendigt for at få batteriet endeligt slukket.

Placering kaldte på stor indsats

Dermed har det danske beredskab fået sin ilddåb i forhold til indsatser med el- og hybridbiler i p-kældre.

- Så vidt vi ved, er det den første brand med en hybridbil i en p-kælder herhjemme, og det var et forholdsvis simpelt scenarie. P-kælderen var enkel at overskue, den havde flere indgange, den var sprinklet, og den brændende bil stod nær ved tilkørselsrampen, som den skulle skubbes op ad, da branden var slukket, siger Rasmus Storgaard Petersen.

I indsatsten medvirkede 40 brandfolk, og det fordrer jo spørgsmålet, om det vil være standard i fremtiden. Men det skyldes ifølge Rasmus Storgaard Petersen stedet og ikke, at der var tale om en hybridbil.

­- Var det sket på en p-plads, ville det have været nok med 12 brandfolk. I en kælder skal branden først lokaliseres, før den kan slukkes, kælderen skal angribes fra flere sider, der skal sikringshold til for at støtte slukningen, og der var røg i butik og trappeopgang og behov for specialenheder. Havde der været tale om en almindelig bil, havde vi i realiteten kun kunnet undvære containeren. Det var altså ikke hybridbilen, men omstændighederne – en indsættelse i ukendt miljø, i en kælder og uden ventilation – der kaldte på så meget mandskab, forklarer Rasmus Storgaard Petersen.

Træning og udstyr fungerede

Hos Beredskab Øst er man tilfreds med indsatsen.

- Vi har været opmærksomme på risikoen for sådan et scenarie i et stykke tid, og vi har trænet det. Både træningen og det udstyr, vi har til den type indsatser, fungerede som forventet. Vi kunne identificere, hvad der skete, vi vidste, hvordan vi ville løse det, og vi havde det rette udstyr. Og havde vi ikke kunnet få bilen op ad rampen, havde vi også mulighed for at trække den op med wire, siger Rasmus Storgaard Petersen.

Den første praktiske erfaring på området har alligevel givet læringspunkter og viden, som skal tages med videre.

DBI analyserer p-huse og -kældre

DBI arbejder på en analyse af brandsikkerheden i p-kældre og -huse, som skal munde ud i en række anbefalinger på området til Plan- og Boligstyrelsen. I analysen skal DBI bl.a. se på, om sikkerhedsniveauet er forsvarligt i forhold til risikoen for brand, brandbelastningen, evakueringsmuligheder og redningsberedskabets indsatsmuligheder. Desuden skal analysen se nærmere på, hvordan det eksisterende sikkerhedsniveau og de nuværende krav i BR18 passer til en fremtid med flere el- og hybridbiler. Projektet afsluttes i januar 2022.

- Det er tydeligt for os, at det udstyr, vi har til rådighed – som robot og container – er nødvendigt. Det er også godt at forvente denne type indsatser med mange folk, dels fordi omstændighederne kræver det, men også fordi automobilsprøjter kan være nødt til at holde langt væk fra branden. Det stiller krav til slangeudlægning og antallet af brandfolk, fordi det er en belastende opgave at trække slanger over længere afstande. Vi kommer til at øve os yderligere i lange slangeudlægning og se på, hvordan vi gør det på den bedste måde, siger Rasmus Storgaard Petersen.

Heldig først erfaring

Det betyder dog ikke, at brande i el- og hybridbiler er en udfordring, som er løst. I dette scenarie var man ‘heldig’, da det var midt om natten, og der derfor ikke var mange mennesker, der skulle evakueres, eller biler, som branden kunne sprede sig til. Desuden var det nemt at skubbe bilen op fra kælderen. Til den opgave kommer der inden for den nærmeste fremtid en særlig robot, som skal fungere sammen med containeren. Den var allerede bestilt inden hændelsen i p-kælderen.

- Det bliver svært den dag, hvor det sker klokken fire om eftermiddagen, på den fjerneste parkeringsbås på niveau 2 eller 3 under jorden. Det vil være et ganske udfordrende scenarie, fastslår Rasmus Storgaard Petersen.

Østrigsk studie: Elbilbrande er farligere i p-kældre

Det østrigske beredskab har i samarbejde med et konsulenthus og forskere fra bl.a. det tekniske universitet i Graz undersøgt, hvordan man skal håndtere brændende elbiler i lange tunneller og p-kældre. Undersøgelsen viste, at brandbelastningen ikke er særligt meget større med en elbil end med en dieselbil – hvilket dog stadig er en udfordring – og at den dermed ikke udgør en større risiko for beredskabet. Men undersøgelsen viste også en betydeligt højere potentiel risiko for beredskabet ved elbilbrande i p-huse og -kældre i flere etager.

Østrig er i øvrigt også hjemlandet for en ny slukningsløsning, der er udviklet specielt til elbiler af producenten Rosenbauer. Med den kan man på 8 meters afstand køle batteriet under bilens bund ved hjælp af en vandstråle med en styrke på flere tons. Løsningen er testet af beredskabet på Porsche-fabrikken i Leipzig, som finder den effektiv.


Beredskab
Ib Bertelsen

Ib Bertelsen

Direktør

Tlf.: 20 10 90 44

ibe@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING