Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Lang vej endnu til en fælles EU-brandstatistik

Udgivet: 15. december 2022

Det lykkedes ikke at lave en fælles EU-brandstatistik i projektet EU Fire Stat, som DBI deltog i. Men projektet har givet et forslag til en ny metodik, som kan bruges i hele EU og måske gøre statistikken til virkelighed i fremtiden.

Gem artikel Artikel gemt
I modsætning til i Danmark er brandstatistik i mange lande ikke offentligt tilgængelig.

Det er svært at forbedre noget, hvis ikke man ved, hvad problemet er. Det gælder også inden for brandsikkerhed. Derfor har DBI i samarbejde med 8 andre brandinstitutter og -institutioner undersøgt de europæiske landes brandstatistik i det EU-finansierede projektet EU FireStat. Formålet var at skabe overblik over, hvordan de forskellige lande samler data ind og i hvilken kvalitet. Det skulle være første skridt i at udvikle en fælleseuropæisk brandstatistik, som kan give det nødvendige overblik til at skabe effektive regler og lovgivning for at forbedre brandsikkerheden.

- Alle ved, at der ikke findes ordentlig statistik på området. Forskellige lande laver statistik på forskellig vis, og der er store forskelle. Bygningstyper opgøres forskelligt, og selv branddøde opgøres forskelligt – i nogle lande registreres de på brandstedet, mens de i andre lande først registreres på hospitalet. Der er ingen fælles definitioner eller metode for indsamlingen, siger Ana Sauca, der er Scientific Researcher hos DBI og deltagende i projektet.

Forslag til fremtiden

Alene det at skabe overblik over 27 forskellige landes brandstatistik var noget af en udfordring. For i modsætning til i Danmark er brandstatistik i mange lande ikke offentligt tilgængelig.

- Det viste sig at være svært at komme igennem til de rette institutioner i mange lande, og ofte var vi nødt til at gå via deres ambassader her i Danmark for at få hul igennem, siger Ana Sauca.

Som forventet var statistikken meget forskellig landene imellem – fra grundig og fyldestgørende til nærmest tilfældig. Derfor var det ikke muligt at samkøre data til en samlet statistik, og i stedet begyndte man i projektet at udvikle et forslag til en metodik for en fælles statistik.

- Næste skridt var at finde ud af, hvad der kunne være relevant at indsamle generelt. Vi lavede en rundspørge blandt europæiske interessenter på området som brandvæsener og universiteter, og baseret på deres respons har vi identificeret de centrale parametre. Vi har angivet definitioner af og metodik for de parametre i et forslag til, hvordan man skal indsamle data og lave en fælles statistik i fremtiden, siger Ana Sauca.

»Hvert land har deres egne metoder og arbejdsgange, som de potentielt skal ændre, hvis området harmoniseres.«
Ana Sauca

Forslaget tager også højde for årsagen til den svingende kvalitet i nogle lande. Det skyldes sandsynligvis, at mange brandmænd er ulønnede frivillige, og at der ikke er træning, interesse eller ressourcer til indsamling af data. Derfor er forslaget tilrettelagt, så det er så enkelt som muligt at foretage dataindsamlingen.

Anden fase i støbeskeen

Forslaget er i forbindelse med projektets afslutning fremlagt for repræsentanter fra EU-Kommissionen og interessenter fra de forskellige medlemslande, og responsen er positiv.

- Hvert land har deres egne metoder og arbejdsgange, som de potentielt skal ændre, hvis området harmoniseres, så vi forventede faktisk, at vores forslag til en fælles metode ville møde modstand fra landene. Men vi har fået positive tilbagemeldinger, siger Ana Sauca.

Den gode modtagelse har gødet jorden for anden fase af projektet.

- Første fase handlede om, hvad vi skal indsamle og hvordan. Anden fase handler om at implementere det ude i medlemslandene. Det vil f.eks. omfatte en plan for udrulningen, træning af de ansvarlige og måske udarbejdelsen af en it-løsning. Det er potentielt et kæmpe arbejde, siger Ana Sauca.

Om den næste fase skal finde sted, hvornår og hvem der skal bidrage til den, er endnu uvist.

- Men vi forventer, at DBI blive spurgt, hvorvidt vi ønsker at deltage, for vi har fået positiv feedback på vores arbejde fra EU og fra de andre partnere i projektet, siger Ana Sauca.

EU FireStat

Formålet med EU-projektet EU FireStat var at undersøge de forskellige EU-landes brandstatistik med henblik på at skabe en fælleseuropæisk statistik eller en metodik til at kunne lave en sådan statistik i fremtiden. Ud over DBI deltog ledende institutter og universiteter fra Tyskland, Frankrig, Sverige, USA og Skotland samt internationale brandsikkerhedsorganisationer i projektet. EU Fire Stat startede i slutningen af 2020 og blev afsluttet i 2022. Det har ledt til en foreslået metodik på området, som er præsenteret for EU-Kommissionen. En potentiel anden fase i projektet om udrulning og implementering af metodikken er i støbeskeen. Læs mere på EU-hjemmesiden op.europa.eu.

Ana Sauca

Ana Sauca

Postdoc (PhD) Scientific Researcher

Tlf.: 50 80 65 51

as@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING