Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Nyt projekt skal udvikle fælleseuropæisk brandstatistik

Udgivet: 15. december 2020

DBI deltager i et nyt projekt, der skal skabe en samlet brandstatistik for alle EU-lande. Statistikken kan på sigt forbedre brandsikkerheden i hele Europa.

Gem artikel Artikel gemt

Det første skridt mod at forbedre noget er at skabe overblik og måle på det. For overblik afslører sammenhænge og giver mulighed for at sætte ind dér, hvor de største gevinster kan hentes. Netop derfor har EU startet projektet ‘EU Fire Stat’, der skal give overblik over de europæiske landes brandstatistik og munde ud i en fælles statistik. DBI deltager i projektet.

- Formålet er at lære, hvordan landene opgør deres brandstatistik – for på den måde at se, om vi kan gøre det sammenligneligt og samle statistikkerne til en fælles statistik. Og kan det ikke lade sig gøre, skal projektet foreslå en metode til indsamling og behandling af brandstatistik, som giver mere konsistent data, der kan sammenlignes landene imellem og anvendes af landene, siger Ana Sauca, der er post.doc. og Scientific Researcher hos DBI.

En branddød er ikke bare en branddød

Projektet løber frem til januar 2022, og første skridt er indsamling af data fra de forskellige lande. Det er ikke nogen nem opgave.

- Det er vanskeligt at få fat i data fra de forskellige lande. Selv her i Danmark har det vist sig svært at få overblik over, hvem der udarbejder statistikker over f.eks. tilskadekomne og omfang af skader. Og da hvert land gør det på deres egen måde, er det sin sag at få kontakt til de rette personer i de enkelte lande, siger Fritz Grone, der er brandundersøger i DBI.

Når statistikken er indsamlet, skal den analyseres, og metodikken bag skal forstås. For hvordan man eksempelvis opgør antallet af branddøde, varierer fra land til land.

- Hvis en person f.eks. får hjertestop pga. en brand, tæller det så som en branddød, selvom vedkommende ikke er kommet til skade som direkte følge af branden? Vi kommer til at nærstudere de forskellige statistikker og vil forsøge at lave en samlet statistik, siger Ana Sauca.

»En sammenlignelig brandstatistik gør det nemt at se, hvad der fungerer og ikke fungerer i et lands brandsikkerhed«
Fritz Grone

Et værktøj til bedre brandsikkerhed

Det er ikke sikkert, at de forskellige statistikker er tilstrækkeligt sammenlignelige. Derfor skal projektet også lede til en samlet metodik til statistik, som landene kan bruge i fremtiden. Den skal i det mindste gøre det muligt at udvikle en sammenlignelig brandstatistik.

- Det bliver næppe til et regulativ, der pålægger landene at lave statistikken på en bestemt måde. Men det kan også sagtens fungere som en frivillig løsning. Der findes en frivillig metodik til statistik for trafikuheld, og den anvendes bredt i det meste af EU, hvilket giver sammenlignelige data på området, siger Ana Sauca, som suppleres af Fritz Grone:

- En sammenlignelig brandstatistik gør det nemt at se, hvad der fungerer og ikke fungerer i et lands brandsikkerhed. Er der mange brande og branddøde, kan man se, om det f.eks. skyldes for få brandmænd eller lille brug af sprinkleranlæg. Den gør det muligt at sammenligne, lære og forbedre brandsikkerheden og dermed reducere antallet af branddøde, siger Fritz Grone.

Design baseret på virkeligheden

En fælles metodik giver desuden mulighed for at inkludere detaljer, som man ikke har tradition for, men som kan vise sig at have stor virkning, hvis de blev belyst.

- Det kunne f.eks. være responstid, materialer i bygningen eller tabet af værdi. Der er ingen statistik for brandspredningen i dag. Meget data bliver simpelthen ikke indsamlet eller når ikke ud til dem, der kan bruge det til at skabe bedre løsninger. De barrierer kan projektet ikke nedbryde alene, men det er et skridt i den retning, siger Fritz Grone.

Viden om f.eks. materialer kan anvendes af materialeproducenter til at forbedre produkter, der ofte har spillet en uheldig rolle i en brand. Samtidig kan en komplet statistik også få betydning for, hvilke løsninger man vælger på sigt.

- I dag kan man sammenligne produkter og løsninger baseret på, hvordan de klarer sig i brandtest. Men test er én ting, mens virkeligheden er en anden. Den rette statistik kan give os mulighed for at lære af virkelige brande og få data fra brandundersøgere om f.eks. brandspredning og brandforløb, hvis det indgår i statistikken. På den baggrund kan man tilrettelægge en bedre brandsikkerhed, siger Ana Sauca.

En fælleseuropæisk brandstatistik

Projektet med navnet ‘EU Fire Stat’ skal indsamle brandstatistik fra de forskellige EU-lande og nogle referencelande og udarbejde et forslag til en samlet opgørelsesmetode, der kan anvendes i EU. Dermed skal det blive muligt at danne en fælleseuropæisk brandstatistik, der viser, hvor brandsikkerheden kan forbedres, og hvor man med fordel kan søge inspiration. DBI deltager i projektet sammen med otte andre parter. Projektet er EU-støttet og løber frem til januar 2022.

DBI hører gerne fra folk, der kan bidrage med statistik eller anden viden på området i Danmark eller Norge. Kontakt Fritz Grone: fgr@brandogsikring.dk.

Friedrich Grone

Friedrich Grone

Brandundersøger

Tlf.: 36 34 90 00

fgr@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING