Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

DBI udgiver ny vejledning for varmt arbejde

Udgivet: 15. december 2021

Hvert år udbetales der i Danmark ca. 170 mio. kr. i erstatning for millionbrande, der opstår ved varmt arbejde. DBI’s nye vejledning skal gøre det nemmere og mere sikkert at udføre varmt arbejde. En enklere opdeling, opdateret indhold og en præcisering af ansvarsfordelingen er nogle af ændringerne i den nye vejledning.

Gem artikel Artikel gemt
Varmt arbejde er arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig varme.

Større brande forårsaget af varmt arbejde koster i gennemsnit 8 millioner kroner. Derfor er der god grund til at følge anbefalingerne for udførelse af varmt arbejde. Og det bliver en del nemmere nu, hvor DBI – i samarbejde med DI Byggeri og F&P – har udarbejdet en ny ’Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde. Den nye vejledning erstatter versionen, der udkom i 2008.

- Det er mange år siden, vejledningen blev revideret og gennemgået sidst, og der er kommet nye regler på mange områder, som er relevante, når man udfører varmt arbejde. Derfor var det nødvendigt med en opdatering, siger Ib Bertelsen, der er direktør hos DBI.

»Det er nu meget tydeligt, hvem der har hvilket ansvar og hvilke roller i processen med varmt arbejde, både når bygherre er professionel og privat.«

Ud over at indholdet er ajourført i den nye udgave, kommer den også i en ny form. Tidligere bestod den af tre dele – en om planlægning og udførelse, en om varmt arbejde udendørs og en om varmt arbejde indendørs. Nu er den i stedet opdelt i en hovedvejledning og en praktisk vejledning, der indeholder al konkret information om udførelsen af alle typer varmt arbejde.

Tydelig ansvarsfordeling

Den nye struktur er mere hensigtsmæssig og gør det nemmere for de enkelte aktører at finde den rette information på ét sted. Hovedvejledningen indeholder information om rammerne og det administrative arbejde som forsikringsforhold og rolle- og ansvarsfordeling.

- Der er luget ud i indholdet til hovedvejledningen, og det er nu meget tydeligt, hvem der har hvilket ansvar og hvilke roller i processen med varmt arbejde, både når bygherre er professionel og privat. I det hele taget er der kommet en klarere ansvarsopdeling for professionel og privat bygherre, siger Ib Bertelsen og fortsætter:

- Hovedvejledningen indeholder desuden et eksempel på en aftaleblanket, som er styrende for meget af arbejdet, og der er en meget tydelig sammenhæng mellem blanketten, vejledningens indhold og ansvarsfordelingen, fortæller Ib Bertelsen, som også nævner forsikringsafsnittet, der er blevet mere omfattende end før.


Som navnet antyder, handler den praktiske vejledning om selve udførelsen og håndværket.

- Tidligere var hvert område – som ukrudtsbrænding, taglægning og skære- og slibearbejde – beskrevet separat. Det medførte mange gentagelser, så det gav god mening at samle alt det i én samlet vejledning, siger Ib Bertelsen.

Fakta om brande som følge af varmt arbejde

  • Der opstår ca. 20 millionbrande hvert år
  • Der udbetales ca. 170 mio. kr. i erstatning for millionbrande hvert år
  • I 2020 kørte beredskabet ud til 450 brande
  • En brand koster i gennemsnit 8 mio. kr.

Eksempler på brande som følge af varmt arbejde

  • Hotel Holmsland Klit i Hvide Sande, 2021
  • Hotel Wake i København, 2020
  • Vestforbrændingen, 2019
  • Gigantium, 2017
  • Experimentarium, 2015

Nyt undervisningsmateriale og prøver

Med en mere overskuelig vejledning og en klarere ansvarsfordeling skal vejledningen gøre det nemmere at udføre varmt arbejde og få varmt arbejde udført.

- Revisionen har gjort vejledningen mere letlæselig og forklarende. Det gør vejledningen enklere og nemmere at forstå, siger Ib Bertelsen.

Undervisningsmaterialet og prøverne til kurserne i varmt arbejde er lavet om i samme ombæring, så de svarer til opdelingen og disponeringen i vejledningen. Samtidig er materialet blevet mere dialogbaseret, så det inviterer til større deltagelse fra kursisternes side.

’Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde

Varmt arbejde er arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig varme som f.eks. tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtsbrænding. ‘Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde beskriver, hvordan man sikrer et højt niveau af sikkerhed for liv og værdier ved varmt arbejde. Samtidig danner den fundament for kurser i varmt arbejde og det medfølgende certifikat. Den nye version af vejledningen er udarbejdet af DBI i samarbejde med DI Byggeri og F&P – og kan købes på dansk og engelsk på brandogsikring.dk.

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING