Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Nye krav til brandtekniske installationer og udstyr

Udgivet: 15. september 2020

Med Bilag 12 til bygningsreglementets kapitel 5 om brand er en række funktionskrav til brandtekniske anlæg og håndslukningsudstyr blevet skærpet. Det skal man være opmærksom på både som rådgiver, entreprenør, installatør og akkrediteret inspektør.

Gem artikel Artikel gemt

Bilag 12 til vejledningen til BR18’s kapitel 5 om brand kom i slutningen af 2019. Bilaget handler om præaccepterede løsninger til brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr i byggeri i brandklasse 2, og på nogle områder stiller det skrappere og mere konkrete funktionskrav til installationer og udstyr end DBI’s retningslinjer og vejledninger. Det skal man gøre sig klart allerede ved projektering af installationer og udstyr.


- I DBI’s vejledninger står der mange steder ‘bør’, hvor der i det nye bilag står ‘skal’. Ifølge DBI’s vejledning 38 bør branddaskere f.eks. være beskyttet mod rust, mens de nu skal være det for at leve op til bygningsreglementet. Der er mange små detaljer, som er forandret i forhold til DBI’s vejledninger, som man skal være opmærksom på, hvis man har med et byggeri i brandklasse 2 at gøre, siger Svend Voss, der er brandteknisk rådgiver hos DBI.

Ærgerlig førstegangsinspektion

Et andet eksempel er stigrør, der tidligere skulle trykprøves i to minutter uden at opleve tryktab. Nu skal de trykprøves i ti minutter.

- Desuden skal aktiveringstryk til varslingsanlæg have forskellige farver nu. Tidligere skulle de være røde, men nu sondrer man mellem intern varsling, der igangsætter varsling i bygningen, og automatisk varsling, der også sender besked til det kommunale redningsberedskab. De første skal være orange nu, mens de andre fortsat skal være røde. Det skal man som installatør have fokus på for sin egen skyld, for det er en ærgerlig ting at opdage ved en førstegangsinspektion eller tilsyn i forbindelse med ibrugtagningstilladelse, siger Svend Voss.

Færre muligheder for afvigelser

Et tredje eksempel er flugtvejsskilte. Tidligere skulle man typisk altid kunne se ét skilt i en bygning, som skulle være læsbart. Nu skal man kunne se to, hvoraf det ene skal være læsbart. Samtidig er læsbarhedsafstanden blevet halveret for nedhængte flugtvejsskilte af plexiglas, som typisk er integreret i det nedhængte loft, sammenlignet med de traditionelle flugtvejsskilte, som er bagfrabelyste.

Generelt bør man ligeledes skrive sig bag øret, at muligheden for at foretage afvigelser er blevet mere snæver.

- Almindeligvis var det på nogle områder acceptabelt med op til tre mindre afvigelser, så længe de var målbare. Denne mulighed findes ikke i bilaget, hvor man ikke kan foretage mindre afvigelser i brandklasse 2-projekter. Men man kan håbe, at de præaccepterede løsninger udvikler sig med tiden og bliver mere rummelige, siger Svend Voss.

Nødvendigt at tjekke Bilag 12

Skærpelserne i Bilag 12 gør det nødvendigt at have både Bilag 12 og DBI’s retningslinjer og vejledninger i hænderne, når man projekterer, installerer eller inspicerer byggeri i brandklasse 2.

- DBI er i samarbejde med en række af byggeriets aktører ved at opdatere alle retningslinjerne, så de tager højde for funktionskravene i Bilag 12. Men indtil da er man nødt til at se på både den relevante DBI-retningslinje og Bilag 12 for at sikre, at det udførte arbejde lever op til bygningsreglementets krav, siger Svend Voss og fortsætter:

- Anvender man andre standarder, vejledninger eller lignende, bør der altid foretages en krydsreference mellem det valgte projekteringsdokument og Bilag 12 som dokumentation for, at minimumskravene i Bilag 12 er opfyldt.

Bilaget erstatter dog ikke DBI’s retningslinjer. For mens bilaget indeholder enkelte og specifikke funktionskrav til anlæg og udstyr, er det ikke en egentlig projekteringsanvisning.

- Den rolle tilfalder stadig retningslinjerne, der også i de opdaterede udgaver er skabt til at fungere som en guideline for projekter, siger Svend Voss.

Bilag 12 til vejledningen til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

Bilag 12 udkom i december 2019 og indeholder funktionskrav til de præaccepterede løsninger for brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr i byggeri i brandklasse 2 – det vil bl.a. sige ABA-anlæg, sprinkleranlæg, varslingsanlæg, røgalarmanlæg, flugtvejs- og panikbelysning, automatiske branddøre, automatisk brandventilation, automatiske tryksætningsanlæg og iltreduktionsanlæg.

På en række områder indeholder Bilag 12 skærpelser i forhold til de eksisterende DBI-retningslinjer for anlæg og udstyr. Derfor er det typisk nødvendigt at anvende både Bilag 12 og den relevante retningslinje i projekterings-, bygge- og inspektionsfasen. DBI arbejder i samarbejde med en række af byggeriets aktører på at opdatere samtlige retningslinjer, så anvisningerne i disse lever op til funktionskravene i Bilag 12.

Svend Voss

Svend Voss

Brandteknisk rådgiver, Akademiingeniør

Master i Brandsikkerhed

Tlf.: 29 43 98 50

svo@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING