Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Dokumentationskrav til brandtætninger

Udgivet: 19. marts 2023

Der kan være forskellige metoder i alle brandklasser, der kan tages i anvendelse i forbindelse med byggesager efter BR18.

Gem artikel Artikel gemt

Brandteknisk Vejledning 31 (BTV 31) understøtter ikke umiddelbart funktionskravet i BR18 og vil derfor i sin nuværende form udgå af DBI’s forlag. Nedenfor ses de muligheder, man i stedet kan tage i anvendelse for at opfylde dokumentationskrav til brandtætninger:


Fravigelser

Er der tale om en brandtætning, der ønskes udført på anden måde eller i henhold til tidligere anvendte metoder, kan der i den brandtekniske dokumentation beskrives en mindre fravigelse jf. BR18 Vejledning til kapitel 5, pkt. 1.6.4. Her skal den certificerede brandrådgiver blot være opmærksom på, at der i Brandklasse 2 ikke kan fraviges fra brandtætninger i bærende konstruktioner. Ved flere fravigelser eller fravigelsesbeskrivelse i f.eks. bærende konstruktioner vil dette kunne udføres i Brandklasse 3 og 4.

  • F.eks. kan der i fravigelsesbehandlingen henvises til udførelse efter principperne i BTV31, såfremt der er tale om en brandcellevæg med uklassificeret glas i henhold til præaccepterede løsninger, hvor der udføres rørgennemføring over nedhængt loft og ensidig gennemføring i gipspladevæg (installation af forfradåser).
  • Selve udførelse kan ske i henhold til det benyttede henvisningsmateriale og bør være omfattet af byggeriets kontrolplan som særligt kontrolpunkt.

Brandtætninger med godkendte løsninger og produkter

Ved brandtætninger med brug af godkendte løsninger og produkter, der er dokumenteret ved en ETA og eventuelt CE-mærkning, skal den certificerede brandrådgiver i samarbejde med den projekterende ved udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation og projektering være bevist om de produktløsninger, der foreskrives. Herunder om de godkendte produkters anvendelsesområde (Field of Application) passer med den konkrete løsning.

  • Findes der anvendelige godkendte produktløsninger, skal de anvendes som beskrevet i leverandørens anvisninger og bør være omfattet af byggeriets kontrolplan.

Anvendelse uden for anvendelsesområdet

Er der tale om en brandtætning, der ikke er omfattet af et produkts anvendelsesområde, kan der foretages en test af et udvidet anvendelsesområde eller en bedømmelse på baggrund af testrapporter fra et akkrediteret laboratorium, som kan medføre en tilstrækkelig dokumentation ved beståelse.

  • Er der i et byggeri f.eks. anvendt en løsning, der ikke lever op til funktionskravet i BR18, kan en efterfølgende bestået test sikre tilstrækkelig dokumentation.
  • Bedømmelse af testrapporter med henblik på andet anvendelsesområde sker med baggrund i BR18 Vejledning til kapitel 5, pkt. 8.7 b.
  • Generelt skal der foreligge en udførelsesinstruktion, og gennemføringen bør være omfattet af byggeriets kontrolplan som særligt kontrolpunkt.


1-til-1-udskiftning

Ved f.eks. ombygninger eller reparationer, hvor der er tale om 1-til-1-udskiftning af komponenter, kan eksisterende brandmæssige, lovlige forhold bibeholdes. Der henvises til BR18 Vejledning til kapitel 5, pkt. 1.6.10

Generelt anbefales det, at selve udførelseskontrollen foretages af kvalificerede personer inden for fagområdet.

Anders Frost-Jensen

Anders Frost-Jensen

Direktør for Infrastruktur & Kvalitet

Tlf.: 20 25 65 52

afj@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING