Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Virksomhedsgodkendelse og personcertificering: AGA

Virksomhedsgodkendelse og personcertificering: AGA

En virksomhedsgodkendelse og personcertificering er kundernes garanti for korrekt installation og service af AGA-anlæg og sikrer dermed høj kvalitet, sikkerhed og tryghed.
Her finder du:

  • Information om hvilke krav, der stilles til din virksomhed for at komme på listen over DBI-godkendte AGA-installatørvirksomheder i Danmark.
  • Information om hvilke krav, der stilles til dig for at blive personcertificeret AGA-installatør og komme på listen over certificerede AGA-installatører i Danmark
  • Den aktuelle liste over godkendte virksomheder og certificerede AGA-installatører.

Krav til virksomhedsgodkendelse

For at blive godkendt AGA-installatørvirksomhed, skal der indsendes en ansøgning til DBI. Kravene til ansøgningen er beskrevet i Retningslinje 001. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.


I skal huske, at I skal have:

  • Mindst én DBI-certificeret person efter Retningslinje 002 inden for den anlægstype, I ønsker at være godkendt til.
  • Et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i Retningslinje 001. Kvalitetsstyringssystemet skal være godkendt af et auditerende organ, som har en aftale med DBI for den pågældende anlægstype.

Retningslinje 001
Retningslinje 001 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Krav til opretholdelse af virksomhedsgodkendelse

Ud over den årlige eksterne audit af jeres auditerende organ skal I for hvert kalenderår indsende dokumentation for jeres erfaring og kompetence. Der er bl.a. krav til et minimum af færdigmeldinger og evt. udført service for de enkelte anlægstyper.

Kravene varierer efter anlægstype, men du kan se kravene for din godkendelse i Retningslinje 001.

Retningslinje 001
Retningslinje 001 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Krav til personcertificering

For at blive personcertificeret til  ABV-M-brandsikringsanlæg skal du have gennemgået kurser og have kompetencer indenfor den type anlæg. For at blive personcertificeret, skal du - ud over uddannelse og kurser som beskrevet i Retningslinje 002 - indsende en ansøgning. Krav til ansøgningen står i Retningslinje 002 under punkt 40.


Du kan se en let oversigt over kursus- og prøveforløb her.

Krav til at opretholdelse af personcertifikat

For at opretholde dit certifikat skal du hver 12. måned indsende dokumentation på din erfaring og kompetence. Der er bl.a. krav til et minimum af timer, du skal have beskæftiget dig med anlægstypen, antal færdigmeldinger og evt. udført service.


Kravene varierer efter anlægstype, men du kan se kravene for din certificering i Retningslinje 002.

Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Referencegruppens rolle

Referencegruppen for godkendelse af installationsfirmaer og personcertificering er faglig sparringspartner for Det Registrerende Organ i DBI og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold.

Referencegruppen skal med sin brede fagtekniske sammensætning tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinje 001 og Retningslinje 002 . Referencegruppen arbejder efter et kommissorium .
Referencegruppe for 'Virksomhedsgodkendelse og personcertificering for brandsikringsanlæg'. 

De skal på en retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig interesse i ordningerne.

Se  Referencegruppens medlemmer her 

Rettelser og tolkninger

Se  både aktuelle og historiske rettelser og tolkninger til DBI Retningslinje 001 og 002 her.

Dispensation: ERFA- og Faglederkursus for AGA

ERFA-kursus i AGA og ARS

Fra den 18. juni 2019 blev det muligt at få dispensation for AGA og ARS ERFA-kurser. Så snart ERFA-kurserne udbydes igen, vil DBI informere om dette.

Dispensationen for ERFA-kursus i AGA er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 233, Automatiske gasanlæg foreligger.

Dispensationen for ERFA-kursus i ARS er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg foreligger.

Jf. DBI retningslinje 002 – punkt 80 ”Fornyelse af certifikat” er certifikatets fornyelse betinget af, at ERFA-kurser med multiple choice prøver inden for det relevante kravdokument er bestået.

Faglederkursus for AGA og ARS

Fra den 13. juni 2022 blev det muligt at få dispensation for faglederkurserne for automatiske gasalarmanlæg (AGA) og automatiske rumslukningsanlæg (ARS). Så snart fagleder-kurserne udbydes igen, vil DBI informere om dette.

Ansøg om virksomhedsgodkendelse

Læs mere
Ansøg om virksomhedsgodkendelse

Ansøg om personcertificering

Læs mere
Ansøg om personcertificering
Se listerne over personer og virksomheder, der er godkendt til at el-termografere eller at installere og servicere brandalarmanlæg, sprinkleranlæg, gasalarmanlæg og brandventilation.

Certificerede personer og godkendte virksomheder

Her finder du lister over personer og virksomheder, der er godkendt til at el-termografere eller at installere og servicere brandalarmanlæg, sprinkleranlæg, gasalarmanlæg og brandventilation.

Se listerne her

Sammensætte dit kursusforløb korrekt for at kvalificere dig til en personcertificering eller for evt. at blive fagleder.

Karriereveje

Få overblik over dine muligheder for uddannelse med DBI’s Karriereveje.  Se, nøjagtig hvordan du skal sammensætte dit kursusforløb for at kvalificere dig til en personcertificering eller for at blive fagleder.

Læs mere her

Relaterede produkter

Varslingsanlæg
Retningslinje 024, Varslingsanlæg
4. udgave. Januar 2021
48 sider

Læs mere
Retningslinje 007, Orienteringsplaner
Retningslinje 007, Orienteringsplaner
1. udgave. Marts 2015
68 sider

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING