Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Sådan øger du chancen for korrekt dokumentation af byggevarer

Udgivet: 18. marts 2024

DBI ser desværre mange eksempler på salg og brug af projekttilpassede produktvarianter, som anvendes på en anden måde, end de er brandtestet. Heldigvis findes der dog også en del byggevareproducenter, som gør en stor indsats for at sikre korrekt anvendelse af deres produkter. Læs her, hvad man kan gøre som producent, og hvordan gode kontrolplaner kan være med til at sikre korrekt anvendelse.

Gem artikel Artikel gemt
Sådan øger du chancen for korrekt dokumentation af byggevarer

Det skyldes muligvis manglende viden hos byggeriets aktører, men faktum er, at der for ofte leveres byggevareprodukter, som ligger uden for det klassificerede anvendelsesområde. Eller sagt med andre ord så anvendes for mange produkter på en anden måde, end de er brandtestet og klassificeret til. Dermed mangler der brandteknisk dokumentation for produktets ydeevnekriterier, og man kan således ikke være sikker på produktets brandtekniske egenskaber.


- Der mangler viden på området. For hvad må man bygge med? Og hvordan sikrer man, at man anvender byggevarer korrekt? DBI vil gerne være med til at hæve vidensniveauet på området. Dels for at bistå byggebranchen, så man ikke for sent i byggeprocessen opdager, at byggematerialerne og måden, de anvendes på, ikke lever op til lovgivningen. Og dels for at sikre, at der bygges brandsikkert i Danmark, siger Christian B. Andersen, der er funktionsleder i DBI’s brandtestafdeling.

Vigtigheden af kontrolplaner

Som opfølgning på korrekt anvendelse af byggematerialer i byggeriet spiller kontrolplaner for projekterings- og udførelsesfaserne en meget central rolle. Det er nemlig via kontrolplanerne, at byggeriets parter får kvalitetssikret den rigtige anvendelse af materialer og konstruktioner. Derfor er det også afgørende, at kontrolplanerne fungerer efter hensigten.

- Kontrolplanerne er fundamentbærende i BR18. Og skal planerne have den rette effekt, er det væsentligt, at de både er meget konkrete og bygger på tilstrækkelig viden om, hvor udfordringerne ligger i de forskellige faser i byggeriet. F.eks. bør der i kontrolplaner i projekteringsfasen skulle besvares specifikt, om byggematerialer og konstruktioner anvendes, som de er brandtestet og klassificeret – og ikke bare, om byggevarerne er brandtestet. Vidensniveauet skal med andre ord overføres til kontrolplanerne, siger Lars Vædeled Roed, der er certificeret brandrådgiver hos DBI.

Producent med styr på tingene

Producenternes betydning for korrekt anvendelse af deres produkter skal dog bestemt ikke underkendes. Her er SWEDOOR, som bl.a. producerer døre og glaspartier, et godt eksempel på en producent, der gør, hvad de kan for at hæve vidensniveauet i branchen og skabe gode betingelser for korrekt anvendelse af deres produkter.

»Vi gør det meget klart, hvis produktet kræver yderligere godkendelser. Så der står ikke noget med småt hos os.«

- Allerede i vores tilbudsgivning er vi meget specifikke omkring, hvad vi tilbyder og ikke tilbyder, og hvilke muligheder der er med det pågældende produkt. Er der tale om et ikke-certificeret produkt, beskriver vi dette helt nøjagtigt og konkret, ligesom vi også gør det meget klart, hvis produktet kræver yderligere godkendelser. Så der står ikke noget med småt hos os, siger Brian Skovmand Schweitz, der er Product Line Manager hos SWEDOOR.

- Desuden arbejder vores projektkonsulenter hårdt for at få vores kunder og deres kunder til at vælge produkter, som er omfattet af vores produktcertificeringer. Ofte lykkes det at aftale en tilpasset specifikation, som holder sig inden for de løsninger, vi har i vores certifikater og godkendelser, og i de tilfælde, hvor kunden fortsat ønsker en variant eller et design, som afviger fra vores certifikater og godkendelser, følger vi nogle helt faste procedurer, siger Brian Skovmand Schweitz og uddyber:

- Afviger produktet fra de konstruktioner, som er omfattet af vores certifikater, tilbyder vi produktet helt uden mærkning, dvs. uden hverken ’Opbygget som’-mærkning eller klassifikationsskilt på døren. Samtidig gøres kunden meget tydeligt opmærksom på dette. I de tilfælde, hvor produktet er en variant fra vores certificerede sortiment, men f.eks. er 10 cm højere end det certificerede produkt, eller hvor kunden har brug for at købe en dør uden en monteret lås, tilbydes produktet med en ’Opbygget som’-mærkning. Dette er dog betinget af, at interne og eksterne retningslinjer for information til kunden følges. Også her informeres kunden nøje om, at produktet ikke er certificeret og skal godkendes af 3. part (se faktaboks, red.). Denne information gentager vi hele vejen igennem i al vores kommunikation, siger han.

Dokumentation af produkter anvendt uden for anvendelsesområdet

Der er 4 dokumentationsmuligheder for produkter, som skal bruges uden for anvendelsesområdet:

  1. Byggeprojekter i brandklasse 2: Fravigelsesbehandling efter Bilag 4 i BR18 foretaget af en brandklasse 3/4-rådgiver samt opfølgning med kontrolplaner for projektering og udførelse *.
  2. Byggeprojekter i brandklasse 3 og 4: Fravigelsesbehandling efter BR18 ved brug af dokumentationsmetoder i kapitel 8 i Vejledning til kapitel 5 – Brand *.
  3. Udarbejdelse af 8.7.b-dokumentation udført af et akkrediteret laboratorium, hvor en fravigelse fra anvendelsesområdet vurderes på baggrund af en brandtest foretaget med udgangspunkt i en relevant prøvningsstandard.
  4. Brandtest og klassifikation af den pågældende produktvariant.


* Hvis en brandrådgiver laver en fravigelsesbehandling (jf. punkt 1+2), skal denne stadig kende byggevarens brandtekniske egenskaber. Fravigelsesbehandlingen går på, om funktionskravet kan fraviges og ikke på, om anvendelsesområdet kan udvides inden for klassifikationen (jf. punkt 3).

SWEDOOR, som bl.a. producerer døre og glaspartier, gør en
stor indsats for at sikre korrekt anvendelse af deres produkter.

Yderligere kommunikationstiltag

SWEDOOR har herudover udarbejdet et dokument med en præcisering af regler for DS-certificerede produkter, som de fremsender til deres kunder, hvis der er behov for det. Dokumentet har de gennemgået med certificeringsorganisationen DNV (Det Norske Veritas) for at sikre, at informationen er i orden, og fortolkningen er korrekt.

- I vores kundeinformation henviser vi desuden til DBI, hvor vores kunder kan få vejledning og/eller en brandteknisk vurdering af deres produkter, siger Brian Skovmand Schweitz, som suppleres af Christian B. Andersen:

- En brandteknisk vurdering kræver, at DBI kan få adgang til selve prøvningsrapporten – en ETA (European Technical Assessment, red.) er i den forbindelse ikke nok. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at en vurdering også kan ende med et negativt resultat. Hvis DBI vurderer afvigelsen negativt, kan en brandtest i stedet være en løsning. Brandtesten kan dog også ende med enten et positivt eller negativt resultat, siger Christian B. Andersen.

SWEDOOR nævner desuden den interne kommunikations- og uddannelsesindsats i virksomheden:

- Vi gør meget for at træne og uddanne vores medarbejdere i certificeringsregler. Det er nemlig vigtigt, at vi selv forstår de regler, vi skal videreformidle til vores kunder. Lovkravene inden for produktklassifikation, -certificering og -godkendelser kan være komplekse og kræver derfor grundig og tydelig information, siger Brian Skovmand Schweitz.

Fagkompetencer og uvildighed

I junglen af lovkrav, tvivl og manglende viden i branchen ønsker DBI at indtage en central rolle og være en del af løsningen både i forhold til vidensdeling og korrekt anvendelse af byggevarer.

- Det er vigtigt at sætte fokus på denne dokumentationstematik. For vi er nødt til at tale højt om, hvad der reelt sker i byggeriet, så vi sammen kan arbejde hen imod korrekt anvendelse af byggevarer. CE-mærker/DoP’er (ydeevnedeklaration, red.) indeholder f.eks. ofte kun selve klassifikationen og ikke anvendelsesområdet og risikerer derfor at blive anvendt forkert, da indbygningen med andre bygningsdele ikke kan kontrolleres af et certificeringsorgan. Så det er okay og også nødvendigt, at det projekterende led i byggeprojektet stiller krav til producenter og leverandører om at oplyse og dokumentere, hvordan indbygningen skal ske, siger Christian B. Andersen og fastslår:

- Og det er meget væsentligt, at det er uvildige fagfolk med de rette kompetencer, der vurderer afvigelser fra et anvendelsesområde, så vi sikrer, at det ikke er aktører med penge på højkant, der foretager vurderingerne.

Brandteknisk dokumentation og præaccepterede løsninger i praksis

Også med kurset ’Brandteknisk dokumentation og præaccepterede løsninger i praksis’ arbejder DBI for at hæve vidensniveauet i branchen. Kurset giver indsigt i brandteknisk dokumentation og brandklassifikationer i forhold til præaccepterede løsninger, herunder hvilken brandteknisk dokumentation man skal levere som leverandør eller efterspørge som entreprenør/arkitekt.

Kurset kan tilpasses virksomheder, så det løfter vidensniveauet inden for lige præcis deres område.

Læs mere om kurset

Christian B. Andersen

Christian Bjerglund Andersen

Civilingeniør & funktionsleder

Tlf.: 21 12 35 99

can@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING