Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Alternativ dokumentation giver stråtækt facade på skole

Udgivet: 20. april 2023

Sundskolen på Falster får en stråtækt facade. Det er en gammel lokal byggeskik, som er mulig takket være moderne tests og analyser fra DBI, der endte med godkendt brandteknisk dokumentation.

Gem artikel Artikel gemt

Siv og strå er i mange år skudt op på Falster i rigt mål. Og fordi der er nok af det, har materialerne også banet sig vej ind i de lokale bygninger, hvor de især er blevet anvendt på tage. I dag er det dog ikke kun strå, der skyder op af en mark uden for Nykøbing Falster. For her er byggeriet af Sundskolen også i gang. Bygherre er Guldborgsund Kommune, og der har siden projektets start været fokus på bæredygtighed. Så hvad var mere naturligt end at beklæde facaden med strå, som både er bæredygtigt og et respektfuldt nik til den lokale byggetradition?

- Bygningen er i 2 etager med fag- og projektlokaler i stueetagen og klasseværelser på 1. sal. Den er cirkulær omkring et gårdrum, der er beskyttet mod vinden. Facaden på indersiden er i termowood, mens facaden på ydersiden af 1. sal tækkes med 220 mm strå, fortæller Per Ebbe Hansson, der er Head of Learning hos Henning Larsen Architects.

Ingen præaccepteret løsning

Det er imidlertid ikke uden problemer at anvende strå som byggemateriale. Især ikke på en skole, især ikke på facaden, og især ikke under BR18.

- Det viste sig at være problematisk. Der findes allerede byggeri med stråtækte facader, men de er godkendt under det gamle bygningsreglement, og den nye certificeringsordning trådte i kraft under projekteringen af byggeriet, siger Per Ebbe Hansson.

Med BR18 og certificeringsordningen var det dermed op til bygherre og rådgivere at dokumentere, at den tækkede facade var tilstrækkeligt sikker. Da der ikke findes nogen præaccepteret løsning for facader tækket med strå, skulle der en anden form for dokumentation til. Derfor rakte byggeledelsen ud til DBI.

»Der er intet klart overblik over, hvad der skal til, eller hvordan man gør. Derfor måtte vi anvende det tunge analytiske skyts.«

- Vi skulle vide, hvordan facaden ville brænde, hvordan og hvor hurtigt en evt. brand ville sprede sig, hvordan man kunne slukke den, og ikke mindst hvordan vi kunne sektionere facaden, siger Per Ebbe Hansson.

Det tunge analytiske skyts

Projektet er i brandklasse 4, og derfor er det tilladt at fremskaffe og anvende alternativ brandteknisk dokumentation til byggeriet.

- Det var lidt et prestigeprojekt, for selvom man kan anvende alternativ dokumentation, er der intet klart overblik over, hvad der skal til, eller hvordan man gør. Derfor måtte vi anvende det tunge analytiske skyts, siger Robert Firkic, funktionsleder i Advanced Fire Testing hos DBI, og fortsætter:

- Der findes ingen specifik test eller standard til formålet. Vi så derfor på funktionskravene til projektet, og på den baggrund opstillede vi en række acceptkriterier for facaden og designede de tests, der skulle til.

Det endte med 2 fuldskalatests af stråtækte facader. Dels en fuldskala-facadebrandtest og dels én, hvor man satte vind på udsnit af facaden, mens den brændte – begge for at indsamle data til efterfølgende analyse.

- Ved fuldskalatest af facader ser vi b.la. efter, om der er nedfald, og om branden spreder sig fra etage til etage. Men her var det anderledes. Vi indsamlede bl.a. data om, hvordan ilden spredte sig vandret, og hvad vinden og strålevarmen betød. Med disse data kunne vi derefter udføre en række analyser og simuleringer, siger Robert Firkic.

Grønt lys til grøn facade

Efterfølgende designede man en facade, som levede op til funktionskravene. Med de indsamlede data om, hvordan facaden brændte, kunne man simulere en brand for at se, om den designede facade levede op til forventningerne.

- Vi endte med at opdele facaden i 4 sektioner. Først prøvede vi at adskille dem med træ, men det virkede ikke. Derfor blev løsningen at anvende brandbarrierer, som helt adskiller sektionerne og forhindrer, at en brand kan sprede sig på facaden, siger Per Ebbe Hansson.

Analyser og simuleringer kunne også anvendes til at bestemme bredden og dybden af de lodrette brandbarrier. Både projektets brandrådgiver og den tredjepartskontrollant, der er nødvendig i brandklasse 4, var med under hele processen, til den endelige løsning og dokumentationen var godkendt.

»Sundskolen viser, at man kan håndtere projekter, der ligger uden for brandklasse 2, hvis man har den rette viden og faciliteterne til det.«

- Sektioneringen er et kompromis i forhold til den oprindelige idé. Men vi endte med at få grønt lys og en tækket facade. Processen viser, at det her ikke er noget, man bare lige gør. Det kræver arbejde, og der er meget, der skal sikres. Men læringen er, at det kan lade sig gøre, siger Per Ebbe Hansson og fastslår:

- Vi ender med et fantastisk byggeri, der skaber gode rammer for undervisningen, og hvor landskabet bliver en del af læringsmiljøet. Og hvis vi kan gøre det her, kan det også gøres andre steder.

God tid giver gode løsninger

Det er en pointe, der er værd at huske på, mener Robert Firkic.

- Vi ser ofte, at projekter, der kræver andet end de præaccepterede løsninger, bliver skudt til hjørne af bygherrer og rådgivere. Det er nemt at sige, at det er for dyrt at lave alternative løsninger og i stedet bygge traditionelt og sikre tilstrækkelig brandteknisk dokumentation og få byggeriet godkendt. Utraditionelt byggeri er også dyrt, men det kan godt lade sig gøre, siger Robert Firkic og fortsætter:

- Dette projekt viser, at man kan håndtere projekter, der ligger uden for brandklasse 2, hvis man har den rette viden og faciliteterne til det. Den type opgaver er DBI specialiseret i. Men man skal fra projektets start vide, at man vil anvende alternativ dokumentation. For jo bedre tid man har, desto bedre løsninger kan man designe – både i forhold til æstetik og økonomi. Inddrager man tidligt brand som et designparameter, giver det mulighed for i højere grad at integrere eventuelle kompenserende tiltag i designet, siger han.

Den nye Sundskole

Guldborgsund Kommune er bygherre for den nye Sundskole ved Nykøbing Falster, som erstatter den eksisterende skole med samme navn. Kommunen har prioriteret bæredygtighed meget højt, og skolen bliver den første svanemærkede skole i Danmark, hvilket medfører en række krav til indeklima, byggematerialer og energiforbrug. Skolen bliver på ca. 8.500 m2 med plads til 580 elever og ca. 100 medarbejdere.

Den bæredygtige profil og arkitektur har medført international bevågenhed, og projektet er flere gange inkluderet på lister over de mest interessante projekter i verden. Projektet vandt ligeledes WAF 2022-prisen (World Architecture Festival) i kategorien for uddannelse. Skolen er tegnet af Henning Larsen Architects og Skala Arkitekter, ETN Arkitekter er landskabsarkitekt, og MOE er rådgivende ingeniør på projektet.

Skolen skulle have stået færdig i 2022, men pandemi, stigende materialepriser og konkurs hos entreprenøren har forsinket byggeriet. Nu forventes det, at byggeriet er færdigt i løbet af 2023. Budgettet er på ca. 170 mio. kr.

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING