Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Nu får brandrådgiverne et niveau for kontrol

Udgivet: 9. marts 2022

FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) er klar med et paradigme til kontrolplaner og kontrolrapporter, som giver en anbefaling til et minimumsniveau for kontrol af byggerier, som er omfattet af krav om byggetilladelser. Desuden definerer det, hvad brandrådgiveren skal kontrollere, og hvad andre skal kontrollere. Næste skridt er en digitalisering af paradigmet.

Gem artikel Artikel gemt
Byggeplads - BR18

Som beskrevet i det seneste nummer af magasinet ‘Brand & Sikring’ hersker der tvivl om kontrollen af byggeri efter BR18. Det eksisterende kontrolparadigme fra Bolig- og Planstyrelsen, som skal være udført ved ansøgning om ibrugtagelse af byggeri, fungerer ikke optimalt, hvilket har medført omfattende kontroller og forskelligt omfang af kontroller blandt de certificerede brandrådgivere. Det ønsker FRI nu at rydde op i med et nyt paradigme til kontrolplaner og kontrolrapporter, som netop er blevet lanceret.

Det er COWI, NIRAS og SafeDesign, som har udarbejdet paradigmet på vegne af FRI. Det består af Excel-dokumenterne ‘Kontrolplaner og -rapport for projektering’ og ‘Kontrolplaner for udførelse’.

- Styrelsens vejledning har ikke været tilstrækkeligt præcis med hensyn til, hvorledes kontrollen kunne dokumenteres, uden at den brandtekniske rådgiver fik alt for meget projektmateriale tilsendt, som ikke er relevant for kontrolobjektet. Dog er det den enkelte brandrådgiver, som skal tilpasse kontrolparadigmet, så det afspejler det aktuelle projekt. Dér går vores paradigme ind og præciserer, hvad et korrekt kontrolniveau er, siger Kim Sommerlund-Thorsen, som er fagchef og brandteknisk rådgiver hos COWI.

»Vores kontrolparadigme præciserer, hvad et korrekt kontrolniveau er.«
Kim Sommerlund-Thorsen, fagchef og brandteknisk rådgiver, COWI

Han giver et eksempel:

- Ifølge Styrelsens vejledning skal man angive placeringen af en slangevinde i centimeter med én decimal. I vores verden er det tilstrækkeligt at vide, om den sidder mellem 1,2 og 1,5 meter over jorden. Sidder den i det interval, er det godt nok.

500.000 fotos?

Styrelsens vejledning er også blevet kritiseret for, at den medfører en stor arbejdsbyrde, fordi den ser helt bort fra den kontrol, der allerede eksisterer i byggeriet.

- Tag for eksempel Niels Bohr Bygningen. Der er rundt regnet 100.000 brandlukninger. Skal jeg have 5 forskellige fotos af hver brandlukning – med målestoksforhold på? spørger Kim Sommerlund-Thorsen retorisk.

- Det skelsættende ved vores version er, at den definerer, hvad brandrådgiveren skal kontrollere, og hvad andre skal kontrollere. Hvis en uafhængig kontrol af et kontrolobjekt har skrevet under på en kontrolrapport, er det dokumentet, som brandrådgiveren skal kontrollere – ikke den uafhængige kontrollants arbejde. Brandrådgiveren får retningslinjer for, hvad vedkommende som minimum skal modtage af dokumenter, og derefter tager det ikke lang tid at gennemgå og kontrollere disse, uddyber Kim Sommerlund-Thorsen.

Download FRI’s nye paradigme

Hvis du vil anvende FRIs paradigme til kontrolplaner og kontrolrapporter i dit arbejde, kan du downloade de to Excel-dokumenter på: www.frinet.dk/

DI udvikler digital løsning

Ifølge ham er næste skridt, at Dansk Industri vil digitalisere paradigmet til kontrolplaner og kontrolrapporter, så det kan integreres i de kvalitetssikringsværktøjer, som entreprenørerne i forvejen anvender i byggeriet.

- Og så skal paradigmet ellers ud og arbejde. Jeg forventer, at det skal revideres på et tidspunkt. Derfor vil vi meget gerne modtage feedback fra brugerne.


BR18BrandByggeri
Brian V. Jensen

Brian V. Jensen

Markedschef Byggeri
Civilingeniør

Tlf.: 61 20 16 63

bvj@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING