Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ny ydelse fra DBI hjælper produkter ind i projekter

Udgivet: 6. december 2022

Byggevarer og -produkters brandtekniske dokumentation bliver læst som aldrig før. Men den fortæller ikke, hvornår og hvor et produkt kan anvendes ifølge BR18. Det hjælper en ny type ydelse fra DBI nu på.

Gem artikel Artikel gemt
BR18 okIllustration: Rasmus Juul Pedersen

Brandkravene til byggematerialer og produkter er ikke blevet strengere. Brandtests og klassificeringer af produkter udføres heller ikke på andre måder, end man har gjort det tidligere. Forskellen fra før er, at de certificerede brandrådgivere nu nøje læser den brandtekniske dokumentation for de produkter, der anvendes. Det er hovedsageligt en god ting – men det giver producenterne nogle nye udfordringer.


- Tidligere anvendte man ofte produkter på baggrund af, at ‘sådan har man altid gjort’. Var der en tilstrækkelig klassifikation af produktet, og var det anvendt andre steder, var det ofte godt nok. Men i og med den certificerede brandrådgiver i dag bliver præsenteret for langt mere dokumentation end før, er der kommet nye øjne på dokumentationen, og den certificerede brandrådgiver både læser og nærlæser den brandtekniske dokumentation, siger Poul Rask, der er Reaction to Fire Engineer hos DBI.

Taler forskellige sprog

Denne grundige gennemlæsning sker, fordi de certificerede rådgivere efter BR18 er blevet mere opmærksomme på den bagvedliggende dokumentation og skal sikre, at produktets anvendelsesområde også dækker anvendelsen på det aktuelle projekt. Det betyder, at de er mere interesserede og krævende i forhold til dokumentationen, som de efterspørger hos producenterne. Udfordringen er blot, at producenter og brandrådgivere ikke altid taler samme sprog. Producenterne ser på brandtests og internationale/europæiske standarder, og hvordan man lever op til dem, mens brandrådgiverne har øjnene fast rettet mod, hvordan man lever op til BR18. Og når en rådgiver efterspørger dokumentation, er det ikke altid, at producenterne forstår, hvad de vil have, da deres hovedfokus sjældent er brand.

»Ydelsen henvender sig specielt til producenter og leverandører, som vil gøre det nemmere for brandrådgivere, arkitekter m.v. at vurdere, hvorvidt produktet lever op til funktionskravene i det aktuelle byggeri. «
Poul Rask, Reaction to Fire Engineer hos DBI

- Derfor sender producenterne typisk alle deres tilgængelige rapporter og dokumentation for brandtest i én pærevælling. Så må rådgiveren forsøge at finde hoved og hale i det og finde den information, der skal til for at leve op til de specifikke krav i BR18. Det er et stort arbejde, som kan være helt uoverskueligt, specielt når man er under tidspres i projekterne. I uheldige tilfælde kan dokumentationen vise, at man ikke opfylder de præaccepterede løsninger, hvis man anvender det ønskede produkt – f.eks. hvis man ønsker at anvende produktet anderledes end angivet i dokumentationen. Bliver det først klart sent i et projekt, kan det blive et dyrt problem eller betyde, at produktet bliver valgt fra, siger Poul Rask.

Nemmere for rådgiverne

I et håb om at gøre snakken mellem producenter og rådgivere lidt nemmere tilbyder DBI nu en anden form for ydelse. Ved denne ydelse samles og ‘oversættes’ den brandtekniske dokumentation i et notat, som indeholder information om, hvornår og hvordan produktet kan anvendes i en given funktion efter BR18.

- Ydelsen henvender sig specielt til producenter og leverandører, som vil gøre det nemmere for brandrådgivere, arkitekter m.v. at vurdere, hvorvidt produktet lever op til funktionskravene i det aktuelle byggeri. Det er især værdifuldt for producenter af systemer, der kombinerer forskellige produkter og materialer som indvendige vægge, facadeelementer eller beklædning. Dokumentet viser, hvor produkterne kan finde anvendelse i den aktuelle brandklasse, så det hurtigt er klart, om f.eks. en facadebeklædning kan anvendes til f.eks. brandklasse 2 og op til hvilken højde, siger Poul Rask.

En stor hjælp, der giver tryghed

Thomas Krogsgaard, Productchef Cladding Nordic, STO Danmark A/S:

“Vi har igennem længere tid oplevet et øget fokus og sikkert også en øget usikkerhed blandt de rådgivere, vi samarbejder med, bl.a. i forhold til brandsikkerhed. Som en stor europæisk producent af facadesystemer har vi udført mange brandtests og deraf følgende vurderinger i mange lande. Det kan dog være meget uoverskueligt både for os selv og ikke mindst for en rådgiver at finde rundt i, hvilke af disse tests og vurderinger der er relevante for os i Danmark. Ligeledes føler vi et stort ansvar for ikke at fejlrådgive – særligt om brand – uanset hvor velmenende vi så i øvrigt er. Det har derfor været en stor hjælp og tryghed for os blot at dumpe en masse europæiske tests og vurderingsrapporter hos DBI og efterfølgende få en vurderingsrapport baseret på nationale regler tilbage, der kan leveres til de rådgivere, der efterspørger den. Det er så et yderligere plus i vores samarbejde, at DBI faktisk fulgte op på vurderingsrapporten med en gennemgang af rapporten hos mine kolleger, der dagligt besøger rådgivere. Tilbagemeldingerne fra de rådgivere, vi samarbejder med, har været positive, omend brandsikkerhed bestemt ikke er noget simpelt emne.”

Hvis et produkt ikke lever op til de præaccepterede løsninger, vil dette ligeledes fremgå af notatet, som så vil indeholde et forslag til argumentation for brandrådgiveren, så produktet kan finde anvendelse i f.eks. et brandklasse 3-projekt.

Overblik til producenterne

Notatet kan også fås i en variant, der skaber overblik for producenterne.

»Tidligere har man nogle gange brugt produkter på måder, hvor deres brandtekniske egenskaber ikke er dokumenterede. Ikke af ond vilje, men fordi dokumentationen og forudsætningerne for anvendelse af produktet ikke er blevet læst.«
Poul Rask, Reaction to Fire Engineer hos DBI

- Med det får producenten overblik over sin egen dokumentation i forhold til den ønskede anvendelse sat op imod brandkravene i BR18. Det viser også, hvilke eventuelle yderligere prøvninger der skal til, for at produktet kan anvendes til endnu mere. Vi kombinerer det fysiske dokument med et oplæg hos producenten for at give yderligere indsigt i Bygningsreglementets brandkrav med afsæt i producentens egne produkter og deres anvendelse, siger Poul Rask.

Behovet for dokumentet, men også yderligere input om brand generelt, har principielt altid været der. Og sproget mellem producenter og rådgivere har også altid været forskelligt. Men i dag risikerer det i højere grad end tidligere at blive en showstopper for produkterne.

- Tidligere har man nogle gange brugt produkter på måder, hvor deres brandtekniske egenskaber ikke er dokumenterede. Ikke af ond vilje, men fordi dokumentationen og forudsætningerne for anvendelse af produktet ikke er blevet læst. I dag er man mere opmærksom, siger Poul Rask.

Nemmere at komme med i projekter

Det kræver kompetencer inden for både brandprøvning og brandrådgivning at udarbejde disse notater. Denne kombination af viden gør det muligt at skabe dokumenter, der giver værdi til både producenter og brandrådgivere.

- Dokumentet gør produktet mere tilgængeligt og giver brandrådgiverne syn for, hvor et produkt kan anvendes. Denne oversættelse kan gøre det nemmere for producenterne at få produkter taget i betragtning og blive valgt til projekter. Dokumentet fungerer således i nogle tilfælde som nøglen til at komme gennem døren, siger Poul Rask.

Poul Brinck Rask

Poul Brinck Rask

Reaction to Fire Engineer

Tlf.: 50 80 96 11

pbr@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING