Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Højt træbyggeri uden brandimprægnering

Udgivet: 15. juni 2022

En succesfuld brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København kan give mere højt træbyggeri i Danmark. NREP er nu i gang med at opføre en syv etagers træbygning med træfacade uden træimprægnering.

Gem artikel Artikel gemt
Foto:NREP

Brandimprægneringen skal ud af træet, for at træet kan komme ind i facaderne. Det er essensen i en brandtest, som MOE har fået foretaget hos DBI i forbindelse med NREP’s opførelse af et 24 meter højt træbyggeri i Ørestad i København som en del af verdensmålsprojektet UN17.

- Vores mål var at undgå en træfacade, hvor vores brandstrategi var bundet op på brandimprægnering. Dels fordi vi vil undgå kemikalier i træet, dels fordi vi ikke kan få nogen garanti for, hvor lang tid en sådan imprægnering holder. Dermed risikerer vi at skulle udskifte træet på et senere tidspunkt med driftsomkostninger til følge, ligesom vi forsikringsmæssigt kan være dårligere stillet, hvis der udbryder brand, og brandimprægneringen ikke er opretholdt, siger Nicole van der Star, Investment Developer i NREP.

- Den klassiske løsning ville være at definere en brandsikring af facaden, som brandimprægneringen kan opretholde. Vi valgte i stedet at se holistisk på bygningen – hvilken brandsikring har den ellers? uddyber hun.


Forsvarligt at bygge med almindeligt thermowood

Da det er et træbyggeri med synlige søjler, var der i forvejen projekteret med sprinkling. Derudover udviklede Moelven og Scandi Supply en kemikaliefri facadeløsning med brandstop, som ekspanderer og fjerner luften ved brand, stållukninger rundt om vinduerne og et ståludhæng på 20 cm ved hver etage.

- Testresultater fra Tyskland har vist, at et ståludhæng på 25 cm er med til at forhindre brandspredning. Af hensyn til det arkitektoniske syntes vi, at det var for meget, så vi startede med et udhæng på 16 cm og fik udført en brandtest, som så lige præcis ikke var god nok, siger Nicole van der Star og fortsætter:

- Efter den første test ændrede vi placeringen af brandstoppene, lavede bedre overlap på ståladskillelserne, øgede udhænget til 20 cm og fik testet facadeløsningen igen. Den viste, at det på den måde er forsvarligt at bygge med almindeligt thermowood, siger Nicole van der Star, som samtidig fortæller, at man dog anvender brandimprægneret træ på facaden i stueetagen, hvor det er nemt at komme til at udskifte det.

Ståludhæng på facaden er med til at forhindre brandspredning.

Brand som designparameter

Ifølge Nicole van der Star var den succesfulde brandtest afgørende for, at træbygningen i Ørestad bliver opført med fuld træfacade.

- Jeg har set mange projekter, hvor de fra start er tegnet med fuld træfacade, men hvor man af hensyn til brandsikringen ændrer dem, så de kommer ned på 20 % træ, fordi bygherrer ikke ønsker en løsning med brandimprægnering. Det havde også været konsekvensen for os, hvis ikke vores facadeløsning havde klaret brandtesten, konstaterer Nicole van der Star og opfordrer til at gøre brand til et designparameter fra start.

- Som branche er vi nødt til at tænke ud af boksen og vælge løsninger, som ikke nødvendigvis ligger lige for, hvis vi skal komme videre med bæredygtigheden. Nogle gange er man nødt til at se på det fulde billede for at finde en konkret løsning. Jeg oplever, at mange falder tilbage til det, som er nemt, men ikke er det, der får byggeriet i mål fremover. Meget kan lade sig gøre, hvis man relativt tidligt sætter det rette hold til de forskellige discipliner og har en klar agenda. Ikke mindst en dygtig og erfaren brandrådgiver, som er i stand til at se ud over det, som står i lærebøgerne. Alternativet er, at man ender med en standardbygning, som måske endda er blevet dyrere, fordi man har brugt mange rådgiverpenge på noget, som alligevel ikke kunne lade sig gøre, siger hun.

Få rapporten med resultaterne fra brandtesten

Målet med UN17 Village’s i alt fem bygninger i Ørestad er at skabe et åbent ‘laboratorium’, hvor der aktivt arbejdes med FN’s 17 verdensmål i byggeriets løsninger for at reducere CO2-aftrykket og samtidig skabe mest mulig miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Ambitionen er, at byggeriet vil starte en lokal og global bevægelse omkring bæredygtigt byggeri i en branche, der årligt står for omkring 30 % af Danmarks CO2-udledning.

De fem bygninger med 535 lejeboliger er i alt 35.000 kvadratmeter og forventes at være færdigopført i 2024.

UN17 Village udvikles af NREP i samarbejde med Sweco Architects, MOE, CG Jensen og Lendager.

Brandtestene er udført af MOEs brandingeniører hos DBI, og den fulde rapport med resultaterne kan tilsendes ved henvendelse til NREP på: anro@nrep.com.

Målet var at undgå en træfacade, hvor brandstrategien var bundet op på brandimprægnering.
Niklas O. Lauersen

Niklas Overgaard

Civilingeniør

Tlf.: 23 27 42 62

nol@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING