Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ny analyse om årsagen til brand i Danmark

Udgivet: 15. september 2019

Beredskabsstyrelsen har udgivet rapporten ‘Brandårsager – brand i privat beboelse’, som indeholder statistik, der giver et indblik i, hvorfor og hvordan brande opstår i Danmark. Se her udvalgte tal og konklusioner.

Gem artikel Artikel gemt
istock

Fire ud af fem brande skyldes menneskelig adfærd

Mennesker er den primære brandfare, mens ca. én ud af fem brande skyldes svigt i udstyr eller varmekilde og naturhændelser. Utilsigtede brande udgør 70%, mens 10% af alle brande i privat beboelse er tilsigtede – de starter ofte i kældre, affaldsrum eller opgange og anses derfor for at være hærværk.

Klokken er fem minutter i brand

Uanset om årsagen til brand er uforsigtighed eller fejl og svigt, er timerne mellem 17.00 og 19.00 de mest risikofyldte, da ca. 16% af alle brande finder sted i disse to timer.

Boligtyper er lige udsat – næsten

Procentdelen af brande i henholdsvis enfamiliehuse og etageboliger svarer nogenlunde til deres andel af boligmassen. Til gengæld er 6% af alle brande i sommerhuse/kolonihavehuse, som kun udgør 1% af boligmassen.

Køkkenet er boligens farligste rum

Af de 3.049 utilsigtede brande i rapporten er 31% af dem opstået i køkkenet. Især i etagebyggeri lever køkkenet altså op til sit rygte som hjemmets farligste rum – for etagebyggeri er det 54% af alle brande, der opstår her.

Få røgalarmer ved brand

I blot 9% af brandene var der brandteknisk udstyr som f.eks. røgalarm, håndslukkere eller brandtæpper. En analyse fra Trygfonden fra 2014 viste, at 73% af danskerne havde en røgalarm. Statistisk set er der dermed større risiko for brand, hvis en bolig ikke har en røgalarm, selvom der ikke er nogen direkte årsagssammenhæng.

Brandårsager – brand i privatbeboelse

Rapporten ’Brandårsager – brand i privatbeboelse’ er kommet til verden for at give det nødvendige overblik til at lave en målrettet forebyggelsesindsats i tråd med anbefalingerne i Danmarks nationale forebyggelsesstrategi. Rapporten er baseret på indberetninger i ODIN (beredskabernes Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem) og i enkelte tilfælde Danmarks Statistiks Statistikbank. Se hele rapporten på: www.brs.dk.

Ib Bertelsen

Ib Bertelsen

Direktør

Tlf.: 20 10 90 44

ibe@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING