Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg

Udgivet: 15. juni 2022

Sprinkleranlæg kan ruste og få aflejringer på indersiden af rørene, som forhindrer anlæg i at fungere optimalt ved brand. Derfor har DBI udført de første udvidede inspektioner, hvor rør skæres op og undersøges nærmere.

Gem artikel Artikel gemt
Sprinkler inspektionNår rørene skæres op, kan aflejringerne ses.

Sprinkleranlæg skal normalt inspiceres hvert år. Og er der tale om gamle sprinkleranlæg, skal de ind imellem inspiceres grundigt. Faktisk så grundigt, at man tager udsnit af rørinstallationerne ned og skærer dem op. Herudover testes sprinklerhovedernes funktionalitet. Den udvidede og omfattende inspektion skal finde sted efter 15 år for tørre anlæg uden vand i rørene og efter 25 år for våde anlæg.

- De udvidede inspektioner kom med DBI’s retningslinje for sprinkleranlæg i 2009. Det blev indført, fordi man så tæringer, ophobninger af rust og kalkaflejringer, når man nedtog gamle anlæg. Den slags kan have betydning for anlæggets funktion og kan f.eks. forhindre, at det udløses ved brand, siger funktionsleder i DBI’s inspektionsafdeling, Jens Dal, og fortsætter:

- Da retningslinjen kom i 2009, vil der komme mange udvidede inspektioner af tørre anlæg fra 2024 og af mange våde anlæg fra 2034.

»Vi ser bl.a. efter aflejringer af forskellig art, rust, synlig tæring og rust under aflejringer, som er en separat trussel.«
Jens Dal

Ser efter aflejringer og rust

Allerede i dag kan DBI udføre udvidede inspektioner af sprinkleranlæg. Selvom der endnu ikke er konkrete krav om de udvidede inspektioner, får mange anlægsejere dem nemlig udført i forbindelse med større ombygninger, hvor de gerne vil sikre, at sprinkleranlægget er fuldt funktionsdygtigt og fremtidssikret.

- Vi undersøger rørene indvendigt, hvor vi bl.a. ser efter aflejringer af forskellig art, rust, synlig tæring og rust under aflejringer, som er en separat trussel. Da testen er destruktiv, og røret dermed ødelægges af den, bliver det udskiftet på anlægget. I den forbindelse trykprøves anlægget med et forhøjet tryk inden idriftsættelse for at afsløre eventuelle utætheder, ligesom det også stresstestes, siger Jens Dal.

Baseret på testen og rørenes stand kan DBI beregne korrosionshastigheden og på den baggrund give et estimat for den forventede restlevetid for rørene.


Sikkerhed for et velfungerende anlæg

Selve inspektionen er forholdsvis simpel. Rørene skæres op og undersøges for aflejringer, de renses og kontrolleres for korrosion, og også sprinklerhovederne inspiceres grundigt visuelt for aflejringer. Desuden testes de for at undersøge, om de udløser ved rette temperatur og udfører den rette spredning af vandet.

- Med de udvidede inspektioner får anlægsejerne en større sikkerhed for, at deres anlæg er fuldt funktionsdygtigt i tilfælde af brand, siger han.

Daniel Ljunggreen (tv.) og Jens Dal arbejder begge med sprinklerinspektion.
Jens Dal

Jens Dal

Faglig leder AVS Årlige inspektioner

Tlf.: 22 20 56 24

jda@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING