Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Bag om dødsbrande

Udgivet: 14. marts 2019

Beredskabsstyrelsen har udgivet rapporten ‘Dødsbrande i Danmark’, som ser nærmere på årsagerne bag brande, hvor der er omkomne. Se her udvalgte tal og konklusioner.

Gem artikel Artikel gemt

Færre omkommer i dødsbrande

Fra 2008-2017 omkom 700 personer i dødsbrande. For perioden 1998-2007 omkom 789. Antallet af branddøde pr. 100.000 indbyggere er faldet fra ca. 1,55 til ca. 1,3. Det bringer Danmark op på en andenplads blandt de nordiske lande. Der er imidlertid langt til Norge, hvor antallet af omkomne pr. 100.000 indbyggere er ca. 0,5.

Rygere dør ikke kun af rygning

Lidt over halvdelen af utilsigtede dødsbrande mellem 2008 og 2017 skyldes formodentlig uforsigtighed ved rygning. Og andelen af dødsbrande, der formegentlig skyldes rygning, er stigende. I 2007 formodes rygning at være årsagen til ca. 40% af alle dødsbrande.

Svækkede borgere omkommer

58% af alle, der omkom i en dødsbrand i perioden 2014-2017, havde en ’kritisk faktor’. Det vil sige, at de enten havde en fysisk, kognitiv eller mental funktionsnedsættelse eller var misbrugere.

Stole og senge bryder i brand

52% af alle dødsbrandes arnested i perioden 2014-2017 er enten et siddemøbel eller en seng. For dødsbrande, der startede i stole, er 84% af dem startet i forbindelse med rygning. For senge er tallet 88%.

Det er almindelige boliger, der brænder

85% af alle dødsbrande i perioden 2016-2017 finder sted i enten almindelig bolig eller i almindelig bolig med pleje (f.eks. hjemmehjælp eller ældreboliger). 13% finder sted på plejehjem eller institutioner.

Eneboere er ti gange så udsat

75% af dem, der omkom i utilsigtede dødsbrande i perioden 2013-2017, boede alene. Ser man samtidig på andelen af den generelle befolkning, der bor alene, er den statistiske risiko for at omkomme i en dødsbrand ti gange så stor for folk, der bor alene.

Dødsbrande i Danmark

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet rapporten ’Dødsbrande i Danmark’ for at optimere forebyggelsesindsatsen på området. Rapporten er baseret på tal fra Beredskabsstyrelsens Dødsbrandsdatabase, redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem (ODIN) samt åbne kilder som Danmarks Statistiks Statistikbank. Se hele rapporten på: www.brs.dk.

Ib Bertelsen

Ib Bertelsen

Direktør

Tlf.: 20 10 90 44

ibe@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING