Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Stråtagets renæssance sat på pause

Udgivet: 9. marts 2022

Et ventileret stråtag med fiberdug er ikke omfattet af de præaccepterede løsninger i BR18. Derfor skal tækkerne til at lave lukkede konstruktioner. Men mangel på erfaring og kendskab til holdbarheden af sådan et tag kan besvære udbredelsen af det biobaserede materiale, mener Tækkelauget.

Gem artikel Artikel gemt
StråtægthusFoto: Straatagets Kontor

I adskillige år har det været muligt at opføre huse med stråtag 5 meter fra skel. Egentlig skulle der være 10 meter, så en eventuel brand ikke spredte sig til nabobygninger, men når stråtaget var brandsikkert, var afstandskravet reduceret. Det krævede, at taget enten var tækket på en lukket EI 30-konstruktion, eller at der var tale om et ventileret stråtag tækket med en brandbeskyttende fiberdug, som blev godkendt af de lokale myndigheder.

Det reducerede afstandskrav betød, at stråtage kunne bruges i en del familie- og parcelhuse i bymæssig bebyggelse, og at det dermed var en mulighed i en tid, hvor bæredygtighed og biobaserede byggematerialer er i fokus. Med BR18 er muligheden med fiberdug ikke en præaccepteret løsning. Den eneste præaccepterede løsning for stråtag med under 10 meter til skel er at tække på en lukket konstruktion.

- Vi forventede, at løsningen med fiberdug blev præaccepteret, for vi har haft gode erfaringer med den type tag i næsten 20 år herhjemme. I BR18 er den eneste præaccepterede løsning med reduceret afstandskrav dog, når stråtaget lægges på en tæt konstruktion af f.eks. plader eller brædder. Bolig- og Planstyrelsen har set til udlandet, navnligt Holland, hvor man har mange stråtage, og besluttet, at vi skal gøre det på samme måde i Danmark, fortæller Thomas Gerner, der er tækkemand og formand for Tækkelauget i DI.

Til venstre: I en del år har det været muligt at opføre huse med stråtag 5 meter fra skel. / Til højre: Nyopført hus med stråtag på Norddjursland. - Fotos: Straatagets Kontor.

Bøvl for bæredygtigheden

Den nuværende situation er også en udfordring for de husejere, der har løsningen med fiberdug og er under 10 meter fra skel. Stråtage skal nemlig som andre tage skiftes af og til, og i den forbindelse vælger mange at foretage renoveringer som nye kviste, ovenlys eller lignende.

- Vi kan skifte taget og lægge det samme som det eksisterende. Men ændrer vi noget som helst ved taget, skal vi lave en lukket konstruktion eller tilknytte en brandrådgiver i brandklasse 3. I ældre huse vil en lukket konstruktion ofte medføre, at hele tagkonstruktionen skal skiftes ud og ændres, og det er dyrt. Der bliver fiberdugen svær at undvære, siger Thomas Gerner.

En mulig forkortet levetid for stråtag på nye huse og krav om ny tagkonstruktion på eksisterende huse risikerer ifølge Thomas Gerner at stå i vejen for udbredelsen af det bæredygtige materiale.

- Som naturmateriale har strå nogle bæredygtige egenskaber, som kan bidrage til at nedbringe CO2-belastningen fra byggeriet. En livscyklusanalyse fra arkitektvirksomheden Vandkunsten viste i 2020, at stråtage er det mest klimavenlige tag, der kan vælges. BR18 dømmer ikke stråtaget ude, men det bliver mere bøvlet og risikerer at stå i vejen for udbredelsen af dem og bæredygtigheden, siger Thomas Gerner.

Strå har nogle bæredygtige egenskaber, som kan bidrage til at nedbringe CO2-belastningen fra byggeriet. - Foto: Straatagets Kontor.

Bøvl for bæredygtigheden

Den nuværende situation er også en udfordring for de husejere, der har løsningen med fiberdug og er under 10 meter fra skel. Stråtage skal nemlig som andre tage skiftes af og til, og i den forbindelse vælger mange at foretage renoveringer som nye kviste, ovenlys eller lignende.

- Vi kan skifte taget og lægge det samme som det eksisterende. Men ændrer vi noget som helst ved taget, skal vi lave en lukket konstruktion eller tilknytte en brandrådgiver i brandklasse 3. I ældre huse vil en lukket konstruktion ofte medføre, at hele tagkonstruktionen skal skiftes ud og ændres, og det er dyrt. Der bliver fiberdugen svær at undvære, siger Thomas Gerner.

En mulig forkortet levetid for stråtag på nye huse og krav om ny tagkonstruktion på eksisterende huse risikerer ifølge Thomas Gerner at stå i vejen for udbredelsen af det bæredygtige materiale.

Naturlig brandsikring

Straatagets Kontor, Tækkemanden Horneby, Hemmed Tækkefirma og Egen Vinding & Datter deltager sammen med DBI og CINARK (Center for Industriel Arkitektur) ved Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen i MUDP-projektet ’Tækkede bygningsfacader til den grønne omstilling – CO2-neutral brandsikring af tækkede lodrette flader’. Projektet undersøger naturmaterialers brandegenskaber i forhold til brandimprægnering af stråfacader. I skalerede facadetests har ler vist sig at have overraskende gode egenskaber.

Læs mere om projektet.

- Som naturmateriale har strå nogle bæredygtige egenskaber, som kan bidrage til at nedbringe CO2-belastningen fra byggeriet. En livscyklusanalyse fra arkitektvirksomheden Vandkunsten viste i 2020, at stråtage er det mest klimavenlige tag, der kan vælges. BR18 dømmer ikke stråtaget ude, men det bliver mere bøvlet og risikerer at stå i vejen for udbredelsen af dem og bæredygtigheden, siger Thomas Gerner.

Robert Firkic

Robert Firkic

Funktionsleder

Tlf.: 50 80 78 34

rfi@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING