Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ny metode til vurdering af bygningsdele

Udgivet: 15. juni 2021

DBI har udviklet en metode til brandteknisk vurdering af bygningsdele ved navn BRAVU. Den skal gøre det nemmere for brandrådgivere at udnytte mulighederne i BR18, ligesom den også kan styrke anvendelsen af biobaserede bygningsdele.

Gem artikel Artikel gemt

En bygherre spørger sin brandrådgiver, om en bygningsdel kan udskiftes med en anden. Den nye del lever imidlertid ikke op til kravene for de præaccepterede løsninger, og brandrådgiveren skal derfor foretage en brandteknisk vurdering af bygningsdelen. Men hvordan gør man nu lige det? Tidligere var vurderingerne baseret på erfaring eller måske en dialog med bygningsmyndigheden, men med de nye dokumentationskrav i BR18 er det ikke længere tilstrækkeligt eller muligt.

- Afviger man fra de præaccepterede løsningers krav til bygningsdele, kommer byggeriet i brandklasse 3 eller 4. Man skal dog stadig dokumentere, at ens løsning med eventuelle kompenserende tiltag leverer et sikkerheds niveau, der svarer til de præaccepterede løsninger, eller at den på anden vis dokumenteres som tilstrækkelig. I Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand er der en generel vejledning i, hvordan man efterviser det, men den er ikke målrettet bygningsdele og materialer og er derfor vanskelig at anvende til de problemstillinger, siger Janne Frederiksen, brandteknisk rådgiver hos DBI.

- Derfor har vi udviklet BRAVU, som er en metode for, hvordan man griber vurderingen og dokumentationen an, forklarer hun.

»Metoden kan være biobaserede bygningsdeles vej ind i byggerier, selvom de ikke lever op til de præaccepterede løsninger.«
Brian V. Jensen

Skabelon med fem konkrete trin

BRAVU introducerer en risikobaseret tilgang til vurderingen. Med fem konkrete trin giver den en skabelon for, hvordan brandrådgivere kan gribe opgaven an og afklare, om man kan dokumentere, at bygningsdelen har den nødvendige sikkerhed.

- Det er nemt at se, hvis en bygningsdel ikke lever op til kravene i de præaccepterede løsninger, men det kræver et stort kendskab til den bagvedliggende viden på området at afgøre, hvordan man håndterer en brandteknisk vurdering af den. Har man ikke kompetencerne til det, er det nemmere blot at sige nej til anvendelse af den pågældende bygningsdel, siger leder af DBI Brandrådgivning, Brian V. Jensen, og fortsætter:

- Med BRAVU viser vi, hvordan man kan gøre det muligt at anvende sådan en bygningsdel. Man bliver guidet gennem de grundlæggende spørgsmål og trin til at evaluere sikkerheden på en vilkårlig bygningsdel eller løsning, siger han.

BRAVU kan tilmed tage stilling til eller afdække eventuelle kompenserende tiltag, der er relevante i den konkrete sammenhæng.

Vejen ind for biobaserede bygningsdele

Med metoden får brandrådgivere et værktøj til at udnytte mulighederne i BR18 bedre til gavn for byggeriet.

- BRAVU giver den nødvendige, systematiske dokumentation for, at risikoen ved en bygningsdel er afdækket.

Den sikrer et ensartet dokumentationsgrundlag, den gør det nemmere at udnytte mulighederne i BR18, og den skal gerne bruges på tværs af rådgivningsbranchen og blive alment teknisk fælleseje, siger Janne Frederiksen og tilføjer:

- Vi har involveret interessenter i udviklingen af metoden for at udvikle et værktøj, der har værdi for dem. Desuden præsenterede vi den på ’Branddagen 2021’, ligesom vi også underviser i den på kurset ‘Brandteknisk klassifikation i teori og praksis’, siger hun.

Metoden kan samtidig vise sig brugbar i forhold til de biobaserede materialer og bygningsdele, der kommer på markedet i disse år.

- Den kan anvendes til at vurdere f.eks. innovative, biobaserede bygningsdele, så brandrådgivere ikke er bundet til kun at anvende etablerede og velkendte bygningsdele. Metoden kan være biobaserede bygningsdeles vej ind i byggerier, selvom de ikke lever op til de præaccepterede løsninger, siger Brian V. Jensen.

BRAVU

BRAVU (BRAndteknisk VUrdering) er en metode til at foretage brandteknisk vurdering af bygningsdele, der ikke lever op til kravene i de præaccepterede løsninger. Metodens skabelon indeholder fem trin:

  1. Identifikation af problemstilling og formål
  2. Identifikation af farer og risici
  3. Identifikation af relevante scenarier relateret til farerne
  4. Evaluering af scenarierne
  5. Eftervisning af formål og dokumentation

Ved at følge dem får man systematisk dokumentation for, at risikoen ved en bygningsdel er afdækket. For at anvende metoden skal man have kendskab til bygningsdelens brandtekniske egenskaber, og der skal være tale om en simpel afvigelse. Vurderingen gælder kun det enkelte byggeri. Hele metoden og skabelonen kan ses HER 

Janne Frederiksen

Janne G. Frederiksen

Afdelingsleder - Brandrådgivning
Civilingeniør, Ph.d.

Tlf.: 61 97 24 15

jgf@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING