Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ny metode til at brandsikre bærende konstruktioner af træ

Udgivet: 15. september 2020

Den har ikke fået megen opmærksomhed, men der er faktisk kommet en ny mulighed for at beskytte og eftervise brug af bærende konstruktioner af træ i nogle byggerier. Ved hjælp af en beregningsmetode fra Eurocode 5 kan man eftervise en ny type præaccepteret løsning.

Gem artikel Artikel gemt
Med materialedata om beklædningen kan man beregne, om beskyttelsen er tilstrækkelig og opfylder den nye præaccepterede løsning. Foto: Dalhoff Capser/Ritzau Scanpix.

Tidligere var det sådan, at anvendte man en bærende konstruktion af træ i en bygning med flere etager, hvor højden til gulvet på øverste etage var mellem 5,1 og 9,6 meter over terræn, kunne man vælge mellem to præaccepterede løsninger.

- Man kunne inddække trækonstruktionen med et 60 minutters brandbeskyttelsessystem [K2 60] og desuden eftervise, at konstruktionen kunne modstå 60 minutters brandpåvirkning [R 60]. Effekten af et brandbeskyttelsessystem eftervises som udgangspunkt ved en brandprøvning. En anden mulighed var at installere automatisk sprinkleranlæg i hele bygningen. Til gengæld var det ikke muligt at eftervise de præaccepterede løsninger ved en beregning, siger Annemarie Poulsen, der er brandteknisk rådgiver hos DBI.

Muligt at beregne

Men med den seneste udgave af kapitel 3 om bærende konstruktioner til ‘Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand’ er der kommet en ny præaccepteret løsning. Nu er der nemlig også mulighed for at indkapsle en bærende konstruktion i træ med en ubrandbar brandbeskyttende beklædning, hvis man kan dokumentere, at indbrænding af træet ikke finder sted i de første 60 minutter baseret på metoder angivet i DS/EN 1995-1-2 (Eurocode 5).

»Fordi det er baseret på en Eurocode, betyder det også, at det bliver nemmere at projektere og afsætte produkter.«

- Denne Eurocode indeholder en beregningsmæssig metode for at bestemme, hvornår der for specifikke brandbeskyttende beklædninger sker indbrænding i trækonstruktioner og af konstruktionens bæreevne under brand. Så hvis man har materialedata om beklædningen, kan man beregne, om det yder tilstrækkelig beskyttelse og opfylder den nye præaccepterede løsning, siger Annemarie Poulsen.

Da man nu kan opfylde den præaccepterede løsning alene ved beregning efter Eurocode 5, er der samtidig tale om en simplificering af dokumentationen. For nuværende findes de nødvendige materialedata om gips og stenuldsbeklædning – men flere materialer vil givetvis komme til over tid.

Består en brandbeskyttende beklædning af andre materialer, henviser DS/EN 1995-1-2 også til en ny prøvningsstandard (DS/EN 13381-7:2019), så man kan brandteste andre typer inddækninger og vise, om konstruktionen opfylder den præaccepterede løsning og dermed beskytter træet tilstrækkeligt.

Første skridt mod mere træ

Grundlæggende går man fra, at stort set alt skal testes, til at man nu anvender data, beregninger og standarder til at opnå samme sikkerhed.

- Fordi det er baseret på en Eurocode, betyder det også, at det bliver nemmere at projektere og afsætte produkter, der kan anvendes i hele Europa. Den oprindelig metode med brug af brandbeskyttelsessystemer til brandsikring af bærende konstruktioner i træ taler primært ind i en dansk sammenhæng, siger Annemarie Poulsen.

- Samtidig viser forandringen, at der er fokus på at gøre det nemmere at arbejde med trækonstruktioner i Danmark. Det her er et første skridt, men man må forvente flere i samme retning i fremtiden, siger hun.

Brian V. Jensen

Brian V. Jensen

Markedschef Byggeri
Civilingeniør

Tlf.: 61 20 16 63

bvj@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING