Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ambassadører for CFPA Europe får viden og værdi

Udgivet: 16. marts 2022

CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Associations Europe), som DBI er medlem af, har lavet en ny ambassadør-ordning. Ifølge direktør Tommy Arvidsson skal den få viden om bl.a. brand og sikkerhed bredere ud, ligesom ambassadørerne også får et værdifuldt netværk til problemløsning.

Gem artikel Artikel gemt
Bliv ambassadører for CFPA Europe

Hvorfor har CFPA Europe etableret ‘CFPA Europe’s Ambassador’?

- CFPA Europe og vores medlemmer ønsker at nå ud med viden og erfaring inden for områderne brand, sikkerhed, naturkatastrofer og på sigt evt. også arbejdsmiljø, som nogle af vores medlemmer ligeledes arbejder med. Indtil nu har vi formidlet viden ved at udarbejde retningslinjer, som er gratis tilgængelige på www.cfpa-e.eu. I dag er der ca. 60 retningslinjer.

Desuden ensretter vi uddannelser, så vores medlemmer i hvert land kan tilbyde identiske uddannelser, ligesom de studerende modtager et CFPA Europe-diplom eller -certifikat, som er anerkendt i lande i og også uden for Europa. Sidst, men ikke mindst formidler vi viden via vores hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier, foredrag etc.

Selvom det er mange kanaler, har CFPA Europe og medlemmerne vurderet, at vi kan nå ud til endnu flere mennesker ved at etablere et netværk af ’ambassadører’. Altså en ny vej til formidling og deling af information og viden. Ved at have mange ambassadører i netværket kan CFPA Europe og vores medlemmer nå ud med viden og erfaring til en bredere kreds. Ambassadørerne har i deres virke mange mennesker omkring sig, som kan få den information, som ambassadørerne modtager fra os – bl.a. i form af et ugentligt nyhedsbrev.

Hvilke fordele giver det arbejdsmæssigt at være ambassadør for CFPA Europe?

- Fordelene varierer fra person til person. De kan f.eks. være:

  • En ambassadør kan hurtigt nå ud til alle vores medlemmer og til andre ambassadører. Hvis nogen kæmper med et problem, kan der stilles spørgsmål i netværket. Måske har en anden allerede løst problemet og kan give et svar.
  • Hvis nogen savner noget i ​​vores retningslinjer eller synes, der er behov for en ny retningslinje, er det en hurtig måde at få formidlet ønsket, da alle medlemmer i vores arbejdsgrupper er en del af netværket.
  • Netværket har folk, som arbejder med brand og sikkerhed i praksis, men har også fremtrædende forskere, så praksis og teori kan mødes på en simpel og naturlig måde.
  • Netværket har folk fra forskellige verdensdele, hvilket giver en ekstra mulighed for at få forskellige synspunkter og perspektiver.
  • Vores medlemmer – p.t. 27 – kan benytte netværket ved nyansættelser, outsourcing osv.

Hvad er perspektiverne i ambassadør-ordningen?

- Ambassadør-netværket er helt nyt, og vi forventer, at der inden årets udgang er flere hundrede ambassadører, og at det vil vokse de kommende år. Vi vil formidle meget viden og håber, at hver eneste ambassadør får stor værdi af at være en del af netværket.

Bliv ambassadør for CFPA-Europe

Vil du støtte CFPA-Europes mål og arbejde? Det kan du nu gøre ved at blive ambassadør for CFPA-Europe.

Som CFPA-Europes ambassadør ...

... bliver du en del af ambassadørnetværket og får adgang til et onlineforum for ambassadører, hvor du kan rådføre dig med andre ambassadører.

... modtager du nyhedsbreve, artikler og information om konferencer etc. fra CFPA-Europe.

... kan du adressere nye idéer direkte til CFPA-Europes direktør, som så bringer forslaget videre til den rette arbejdsgruppe.

... kan du skrive ‘Ambassador of the CFPA Europe’ eller ‘CFPA Europe Ambassador’ på visitkortet og benytte det særlige ambassadørlogo.

... står dit navn og – hvis du ønsker det – arbejdsområde på CFPA-Europes hjemmeside.

Læs mere på: cfpa-e.eu/cfpa-europes-ambassadors

Jesper Ditlev

Jesper Ditlev

Administrerende direktør

Tlf.: 40 35 57 22

jd@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING