Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Stor uklarhed om kontrol af nyt byggeri

Udgivet: 15. december 2021

Det eksisterende kontrolparadigme ved ibrugtagelse af byggeri med BR18 fungerer ikke særligt godt i praksis. Det har medført omfattende kontroller og forskelligt omfang af kontroller mellem brandrådgivere. FRI er på vej med et udkast til en fælles metode på området.

Gem artikel Artikel gemt
Illustration: Rasmus Juul

BR18 trådte i kraft for snart fire år siden, og siden januar 2020 har man skullet anvende certificerede brandrådgivere for byggeri i brandklasse 2, 3 og 4. Nu begynder de første store og komplicerede byggerier, der er opført under BR18, at være klar til ibrugtagelse. Med BR18 har den tilknyttede certificerede brandrådgiver nu ansvar for, at bygningen er opført, som den er tænkt og designet. Det betyder, at brandrådgiveren skal kontrollere byggeriet, inden der kan udføres en sluterklæring og udstedes en ibrugtagningstilladelse. Det er nyt – og medfører udfordringer.

- Det korte af det lange er, at kontrollen og færdiggørelsen er nyt for brandrådgiverne, og de har ikke tilstrækkelig erfaring på området. Det er svært at vide, hvordan man lever op til dokumentationskravene, hvor meget man skal kontrollere, og hvornår det er godt nok, siger Brian V. Jensen, der er afdelingsleder for DBI Brandrådgivning.

Timetungt og aldrig færdigt

Der findes en vejledning for, hvordan man som brandrådgiver skal kontrollere byggeri i forbindelse med sluterklæringen. Men vejledningen er skrevet ved indførelsen af BR18, hvilket jo var før, man havde nogen praktisk erfaring på området.

- Vejledningen er ikke operationel. Følger man den nøjagtigt, skal man potentielt kontrollere hver en brandlukning og måle hvert et vindue, men det er en timetung og dyr opgave, og så bliver byggeriet altså aldrig færdigt, siger Brian V. Jensen.

Man er dog ikke tvunget til at følge vejledningen, men kan lave sit eget system, så længe man er tro mod reglementets funktionskrav.

- Styrelsens vejledning viser, hvordan man kan gøre det. Men det er svært at argumentere for, at man kun udfører 10 % af indholdet fra vejledningen i sin egen løsning, siger Brian V. Jensen.

Varierende kontrol

Når vejledningen medfører så stor en arbejdsbyrde, skyldes det, at kontrolparadigmet i vejledningen ser helt bort fra den kontrol, der allerede eksisterer i byggeriet.

- Byggeriet har alle dage også på brandområdet udført egenkontrol og kvalitetssikring, men det tages der ikke højde for i det eksisterende kontrolparadigme. Man savner derfor, at kontrollen i forbindelse med sluterklæringen var baseret på egenkontrollen og derudover tilføjede noget mere. Det er svært at finde en velfungerende mellemvej, når egenkontrollen ikke er nævnt, siger Brian V. Jensen.

Den upraktiske vejledning kombineret med manglen på en udbredt metode for, hvordan man udfører kontrollen, efterlader en generel opfattelse i branchen af, at meget skal kontrolleres. Omfanget af kontrollen varierer dog fra brandrådgiver til brandrådgiver.

- Der er forskel på brandrådgivernes metoder for og omfang af kontrollen. F.eks. vil nogle rådgivere se fotodokumentation for stort set alt, mens andre ikke vil. Den forskel kan potentielt blive et konkurrenceparameter og blive brugt til at presse kvaliteten af kontrollen. Det skal der ryddes op i, siger Brian V. Jensen.

Husk kontrollen

Det er ikke alle entreprenører og bygherrer, der er opmærksomme på, at brandrådgiveren nu skal udføre kontrol, inden sluterklæringen kan udarbejdes, og man kan få en ibrugtagningstilladelse fra myndighederne. Kontrollen kan tage uger, fordi der skal koordineres og typisk indhentes informationer fra mange forskellige parter. Så husk at beregne tid til kontrollen!

Fokus på det væsentlige

DBI mener, at kontrollen til en vis grad bør være standardiseret, og at det ikke er brandrådgivernes rolle at tage ansvaret for, at alt, hvad der bygges, er bygget godt nok. Det må være op til entreprenøren.

- Det er spild af tid og penge at tjekke ukomplicerede ting, der er nemme at udføre og ikke indeholder risiko for fejl. For den type arbejde vil vi se dokumentation for, at nogle andre har sagt god for, at det er korrekt udført. I stedet skal kontrollen fokusere på de væsentlige punkter for brandsikkerheden, siger Brian V. Jensen og fastslår:

- Tiden bør bruges på kontrol af de 3-5 områder, der er afgørende for netop den pågældende bygnings brandsikkerhed.

Indsatsen skal svare til værdien

Selvom BR18 og kravet om anvendelse af certificeret brandrådgiver trådte i kraft for henholdsvis fire og to år siden, er kontroller i forbindelse med afslutningen af byggeriet stadig nyt for alle, og det kommer til at tage tid, før der er et fælles sprog og niveau på området.

- Der er behov for en klarere rollefordeling, så brandrådgivere, entreprenører og bygherrer ved, hvem der gør hvad. Vi skal nå frem til et alment accepteret niveau, der er godt nok, så man når et punkt, hvor tidsinvesteringen svarer til udbyttet og værdien af kontrollen, siger Brian V. Jensen og fortsætter:

- Det tager tid og kræver formentlig også, at de certificerende organer forholder sig til niveauet af kontrollen gennem deres stikprøvekontroller af de certificerede brandrådgivere.

FRI på vej med metode for kontrol

Kontrol af udførelse er et nyt tiltag i BR18-regi. Usikkerhed om, hvor højt eller lavt niveauet for kontrollen skal være, har givet frustrationer hos både certificerede brandrådgivere, der skal beskrive, og hos entreprenørerne, der skal kontrollere. Det har ført til, at tre firmaer, COWI, NIRAS og SafeDesign, i regi af FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) er gået sammen om at udarbejde et forslag til et fælles brancheparadigme for kontrol.

- Det er en stor opgave for den enkelte brandrådgiver at lave sit eget kontrolparadigme, og de forskellige løsninger kan medføre, at rådgiverne bliver mødt af bygherrer, der med henvisning til andre brandrådgiveres metode kan presse for mere eller mindre kontrol, siger Inge Ebbensgaard, der er informationschef og chef for byggeri og byggepolitik i FRI.

- Med det kommende paradigme kan vi lægge op til et fælles niveau for branchen, der bringer os i mål uden at være for lavt eller for højt. Samtidig vil entreprenører og bygherrer ikke skulle forholde sig til mange forskellige kontrolmetoder fra brandrådgiverne, siger hun.

Arbejdsgruppens forslag til et paradigme skal i første omgang til kommentering internt i FRI, hvorefter det offentliggøres.

- Vi vil fremlæggen et solidt branchefunderet paradigme, som vi kan stå inde for, og vi håber, at Styrelsen vil gøre den til deres egen vejledning på området. Det er set før, siger Inge Ebbensgaard.

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING